Akademiuttalande mot L’Aquila-domen

Den 18 januari offentliggjordes bakgrunden till domen mot de italienska forskare som kallats in som experter för att bedöma riskerna för en större jordbävning i L’Aquila, Italien, våren 2009. Forskarna dömdes till fyra års fängelse för att så bristfälligt ha kommunicerat de risker som fanns att de anses ha bidragit till att drygt 300 invånare miste livet i jordbävningen den 6 april 2009. Det internationella forskarsamhället har reagerat starkt mot domen, och nu gör även Kungl. Vetenskapsakademien ett uttalande i form av ett öppet brev.

Akademien understryker i sitt uttalande att domen hotar den oberoende vetenskapliga processen. Det bästa sättet att få en så komplett bild som möjligt av en risk, är det öppna, kritiskt undersökande arbete som forskare bedriver. Denna process hotas om forskare sätts i fängelse då utfallet inte blir i linje med deras prognoser. Att lämna hundraprocentiga förutsägelser av komplexa förlopp låter sig inte göras. Man hyser nu farhågor för att forskare inte ska våga bidra med sin expertis, bli vaga i sina uttalanden eller helt undvika att uttala sig inom svårbedömda områden som omfattar risk för naturkatastrofer (till exempel seismologi, vulkanologi och meterologi). En sådan utveckling skulle vara mycket olycklig för samhället.

Lärdomen från tragedin i L’Aquila är att prognoser från experter måste kommuniceras till allmänheten av beslutsfattare på ett sätt som främjar rationella förebyggande åtgärder. Byggnader måste anpassas till förhållandena i jordbävningsdrabbade regioner. Forskning för jordbävningsprognoser måste förbättras ytterligare, men detta sker emellertid inte genom rättsliga tvister, avslutar KVA.

Kontaktpersoner:
Staffan Normark
, Ständig sekreterare, KVA, 08-673 95 02, staffan.normark@kva.se
Perina Stjernlöf
, pressansvarig, KVA, 08-673 95 44, 070-673 96 50, perina.stjernlof@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Snabbfakta

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner
Twittra det här