Årets Nobeloffentliggöranden första veckan i oktober

Datumen för höstens offentliggöranden av Nobelprisen i fysik och kemi samt Ekonomipriset är nu klara. Samtliga vetenskapliga priser kommer att offentliggöras första veckan i oktober. I augusti öppnar anmälan för pressackreditering.

Enligt Alfred Nobels testamente är det Kungl. Vetenskapsakademien som utser pristagare av Nobelpriset i fysik, kemi samt Ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Nominerings- och utredningsarbetet sköts helt självständigt av respektive institution, och vid Kungl. Vetenskapsakademien finns Nobelkommittéerna för kemi och fysik, samt Ekonomipriskommittén. Kommittémedlemmarna och dess ordföranden roterar genom regelbundna nyinval.

Svenska Akademien, som utser Nobelpristagare i litteratur, har beslutat att inte dela ut något Nobelpris i år. Inget av detta berör utdelandet av Nobelpris inom övriga priskategorier 2018. 

Information om alla offentliggöranden av samtliga 2018 års Nobelpris finns här.

Följ oss gärna på Twitter @vetenskapsakad för senaste nyheterna och uppdateringarna om Vetenskapsakademiens verksamhet.

Datum för årets offentliggöranden på Kungl. Vetenskapsakademien:

Nobelpriset i fysik

Tid: Tisdag, 2 oktober, tidigast klockan 11.45

Plats: Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm

Anmälan: Giltigt press-ID krävs. Föranmälan obligatorisk.

www.kva.se/pressrum

Nobelpriset i kemi

Tid: Onsdag, 3 oktober, tidigast klockan 11.45

Plats: Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm

Anmälan: Giltigt press-ID krävs. Föranmälan obligatorisk.

www.kva.se/pressrum

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne

Tid: Måndag, 8 oktober, tidigast klockan 11.45

Plats: Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm

Anmälan: Giltigt press-ID krävs. Föranmälan obligatorisk.

www.kva.se/pressrum

Alla offentliggöranden på Kungl. Vetenskapsakademien sänds live på www.kva.se.

Samtliga tillkännagivanden kommer även att sändas live på Nobelprisets officiella webbplats Nobelprize.org.

Vid frågor, kontakta Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, på jessica.balksjo@kva.se eller 070 673 96 50.

Kungl. Vetenskapsakademien värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), som reglerar behandling av personuppgifter, vill Vetenskapsakademien säkerställa att du vill ta emot information från oss.

Om du inte vill ha information från oss eller vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00 eller e-post press@kva.se.

Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas i Akademiens integritetspolicy.

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera