BILDER FRÅN ARKTIS

BILDER FRÅN ARKTIS är en utställning med historiska fotografier från vetenskapliga expeditioner under 1800-talet och tidigt 1900-tal.

Bilderna är framtagna inom ramen för ett forskningsprojekt där äldre fotografier från polarområdena digitaliseras. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms universitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Kungl. Vetenskapsakademien och Naturhistoriska riksmuseet.

Bilderna utgör en unik samling som förväntas bli ett viktigt jämförelsematerial till dagens fältforskning. De kommer att ge klimatforskare, vetenskapshistoriker och författare ny kunskap om polarområdena, de historiska bilderna blir även ett referensmaterial till de miljöförändringar som sker idag.

Totalt omfattar projektet 15 000 fotografier från 1800- och 1900-talen. I utställningen på Observatoriemuseet visas ett urval av bilderna, 39 stycken, avgränsade i tid och rum. Bilderna föreställer motiv från Arktis från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal.

Utställningen visas 7 november – 29 december 2013.MER INFORMATION
http://www.observatoriet.kva.se/sv/Utstallningar/Tillfallig-utstallning/


KONTAKT
Tf Museichef Peter Brandén, Observatoriemuseet, tel. 073-659 52 87, peter.branden@kva.se

OBSERVATORIEMUSEET | Drottninggatan 120, 113 20 Stockholm | 08-545 483 90 | www.observatoriet.kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera