Crafoorddagarna 2–3 maj med fokus på ledgångsreumatism: Prisutdelning och populärvetenskapliga föreläsningar

Tiotals miljoner människor världen över lider av ledgångsreumatism, i Sverige är det så många som 200 000. Upptäckterna bakom 2013 års Crafoordpris har på ett avgörande vis bidragit till förståelsen av sjukdomen. Lars Klareskogs forskning visar exempelvis att om ingen rökte i Sverige skulle troligen vart femte fall av ledgångsreumatism kunna undvikas. Möt årets Crafoordpristagare - Lars Klareskog, Sverige och Peter K. Gregersen, Robert J. Winchester, USA

Crafoordpriset är ett av världens största vetenskapliga priser och kallas ibland för det kompletterande Nobelpriset. För första gången har priset utdelats till en svensk, Lars Klareskog vid Karolinska Institutet.

Crafoorddagarna 2013
2 maj
Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien: Crafoord Prize Award Ceremony 2013
H.M. Konungen delar ut årets Crafoordpris i polyartrit.

3 maj
Nobel Forum, Karolinska Institutet kl 9.15–12.00: Crafoord Prize Lectures 2013 (öppna föreläsningar av pristagarna)
Pristagarna ger populärvetenskapliga föreläsningar om sina upptäckter.

Nobel Forum, Karolinska Institutet kl 13.20–17.10: Prize Symposium inom polyartrit
Inbjudna forskare föreläser om de senaste rönen.

Föreläsningarna och prissymposiet kommer att sändas live på Vetenskapsakademiens webbplats http://kva.se och senare finnas tillgängliga on demand på http://kvatv.se

Välkomna!

Crafoordpriset i Polyartrit 2013
(Polyartrit=reumatiska sjukdomar där flera av kroppens leder är inflammerade, t.ex. ledgångsreumatism)
Prissumma: 4 miljoner kronor
Prisutdelning 2 maj: Priset delas ut av H.M. Konungen i Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm.
Mer information om årets Crafoordpris: http://kva.se/crafoordpriset
Detaljerat program om Crafoord Days 2013: www.crafoordprize.se och http://kva.se

Presskontakt och anmälan:
Perina Stjernlöf, presskontakt, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 44, 070-673 96 50, perina.stjernlof@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera