Göran Gustafssonpristagarna 2013 har utsetts - Några av Sveriges främsta unga forskare belönas

Göran Gustafssonprisen hör till de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. Årets fem pristagare delar på nästan 24 miljoner kronor och belönas för sin forskning om stokastiska optimeringsproblem, snabbare och mindre elektronik, sätt att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier, skräddarsydda behandlingar och målsökande substanser som kan bota cancer.

2013 års Göran Gustafssonpriser tilldelas inom:

Matematik
till Johan Wästlund, docent i matematik, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet,
”för hans uppmärksammade bidrag till teorin för stokastiska optimeringsproblem, särskilt vad gäller handelsresandeproblemet”.

Fysik
till Mats Fahlman, professor i ytors fysik och kemi, Linköpings universitet,
”för forskning inom enkristallina filmer av organiska halvledare och multilager för tillämpningar inom organisk elektronik och spinntronik”.

Kemi
till Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi, Umeå universitet,
”för hans arbete med utveckling av nya organiska substanser som verktyg för bekämpning av bakteriella infektioner och amyloidsjukdomar”.

Molekylärbiologi
till Kerstin Lindblad-Toh, professor i komparativ genomik, Uppsala universitet,
”för sina studier av däggdjurs arvsmassa, vilka lett till identifiering av de delar i arvsmassan som är funktionella”.

Medicin
till Thomas Helleday, professor i translationell medicinsk forskning och kemisk biologi, Karolinska Institutet,
”för sitt imponerande arbete med att ta fram nya cancerläkemedel inriktade på defekta DNA-reparationsmekanismer i cancerceller”.

Prissumma: Varje pristagare får totalt 4,75 miljoner kronor, fördelat på 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.
Prisutdelning: Fredag 5 april på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset, Stockholm.
Mer information: Populärvetenskapliga texter om pristagarna och deras forskning samt högupplösta pressbilder finns att ladda ned från http://kva.se

Göran Gustafssonprisen
Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också delar ut prisen. Stiftelsen förvaltar ett kapital om cirka en miljard kronor. Läs mer om donatorn Göran Gustafsson och stiftelsen på www.gustafssonsstiftelse.se/kva

Presskontakt:
Perina Stjernlöf, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 44, 070-673 96 50, perina.stjernlof@kva.se
Göran Grimvall, huvudsekreterare för Göran Gustafssons stiftelse, 08-553 781 60, 0730-58 03 15, grimvall@kth.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Snabbfakta

Göran Gustafssonpristagarna 2013: Johan Wästlund (matematik),Mats Fahlman (fysik), Fredrik Almqvist (kemi), Kerstin Lindblad-Toh (molekylärbiologi), Thomas Helleday (medicin)
Twittra det här