INBJUDAN: Officiella prisföreläsningarna av årets Sjöbergpristagare

I februari 2017 offentliggjorde Kungl. Vetenskapsakademien det första Sjöbergpriset. Det går till två framstående amerikanska forskare som har gjort stora insatser inom modern cancerforskning. Den 30 mars håller pristagarna sina officiella prisföreläsningar på Karolinska Institutet. I samband med föreläsningarna finns tillfälle för journalister att göra enskilda intervjuer.

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning som tilldelas enskilda forskare eller forskargrupper. Priset uppgår till 1 miljon US dollar, varav 100 000 US dollar är prissumma och 900 000 US dollar är anslag för framtida forskning.

Den 30 mars hålls de officiella prisföreläsningarna av årets Sjöbergpristagare, James P. Allison och Tony Hunter, i Aula Medica på Karolinska Institutet.

Pristagarnas upptäckter har gett upphov till två helt nya klasser av läkemedel, tyrosinkinashämmare och immune checkpoint-blockerare, som visat sig effektiva i behandlingen av många typer av cancer.

Prisföreläsningarna är öppna för allmänheten och följs av en mottagning.

Journalister som vill närvara anmäler sig till Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig på Kungl. Vetenskapsakademien, jessica.balksjo@kva.seAnmäl även önskemål om att göra enskilda intervjuer med pristagarna.

James P. Allison och Tony Hunter tilldelades 2017 års Sjöbergpris ”för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel”.

Föreläsningarna organiseras av Sjöbergstiftelsen och Kungl. Vetenskapsakademien i samarbete med Karolinska Institutet.

Mer information om priset, illustrationer och pressbilder finns på:

http://kva.se/Priser/sjobergpriset

Datum
2017-03-30

Tid
15.00 - 17.00

Plats
Erling Persson-salen, Aula Medica

Adress
Karolinska Institutet, Solnavägen 1, Solna

All information om föreläsningarna:

http://kva.se/Kalendariumlista/2017/sjobergprisforelasningar

 

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

 

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera