Inbjudan till presskonferenser: Nobelprisen i fysik och kemi samt Ekonomipriset 2008

Välkommen till offentliggöranden av Nobelprisen i fysik, kemi samt
Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

PLATS: Sessionssalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.

FYSIK tisdagen den 7 oktober 11.45 (tidigast)

KEMI onsdagen den 8 oktober 11.45 (tidigast)

EKONOMI måndagen den 13 oktober 13.00 (tidigast)

OBS! Endast press. Ta med presskort.
Trådlöst Internet + fast uppkoppling finns tillgängligt för anmäld press.
NYTT FÖR I ÅR: Vänligen anmäl er online på www.kva.se.

I samma stund som Ständige sekreteraren gör tillkännagivandet på presskonferensen läggs följande informationsmaterial ut på www.kva.se, samt på http://nobelprize.org:

• Direktsändning av presskonferensen (webb-TV)
• Pressmeddelanden på svenska, engelska och ev. pristagarnas hemspråk
• Illustrerad populärvetenskaplig text på svenska, engelska och ev. pristagarnas hemspråk
• Vetenskaplig sammanfattning på engelska
• Bilder, länkar och vetenskapliga artiklar

På plats finns flera sakkunniga för kommentarer och förklaring till priserna samt, förhoppningsvis, även per telefon en Nobelpristagare som just fått beskedet.

Vänligen observera! Deadline för pressanmälan via www.kva.se är dagen före respektive presskonferens!

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar