Intermittent el i Sverige och Tyskland – Diskussion om utbyggnaden av vind-, sol- och vågkraft i de båda länderna

I Sverige finns stora planer på utbyggnad av vind-, sol- och vågkraft, så kallad intermittent (väderberoende) el. Hur bland annat en ökad andel intermittent el påverkar vårt elsystem kommer att diskuteras under ett seminarium den 6 maj på Kungl. Vetenskapsakademien.

Kungl. Vetenskapsakademiens energiutskott menar att en noggrann analys av hela det svenska elsystemet krävs för att dimensionera hur mycket intermittent elenergi som är tekniskt och ekonomiskt rimligt att tillföra systemet utan att försämra försörjningstryggheten. Utbyggnad av den intermittenta elenergin kommer bland annat att påverka elsystemet i form av
- ökat behov av reservkraft från kontinuerliga kraftkällor
- ökad utbyggnad av kraftnätet
- ökat behov av reglering från vattenkraften
- behov av energilager

Med allt mer integrerade kraftnät påverkas situationen i Sverige också av vad som sker i vår omvärld. Tyskland, där kärnkraften skall ersättas med fossil kraft och ökad andel förnybar elenergi i form av sol- och vindkraft, är av speciellt intresse i detta sammanhang. Detta kommer att diskuteras under seminariet.

Deltagare:
Friedrich Wagner, Professor and Chairman of the Energy Committee of the European Physical Society, Max-Planck-Institute for Plasma Physics, Greifswald, Tyskland
Ulf Moberg, teknisk direktör, Svenska Kraftnät
Mats Leijon, professor i elektricitetslära, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet.

Datum: 6 maj 2013
Tid: kl 13.00–15.30
Plats: Kungl. Vetenskapsakademien
Adress: Lilla Frescativägen 4A, Stockholm
Kostnad: Symposiet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs.
Program: http://kva.se/kalendarium

Välkommen till ett seminarium om hur planerna på utbyggnaden av vind-, sol- och vågkraft i Sverige kommer att påverka vårt elsystem, och vad som händer då Tyskland ersätter kärnkraften med bland annat sol- och vindkraft.

Presskontakt och anmälan:
Perina Stjernlöf, presskontakt, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 44, 070-673 96 50, perina.stjernlof@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Snabbfakta

Välkommen till ett seminarium 6 maj om hur planerna på utbyggnaden av vind-, sol- och vågkraft i Sverige kommer att påverka vårt elsystem, och vad som händer då Tyskland ersätter kärnkraften med bland annat sol- och vindkraft. www.kva.se
Twittra det här