Kungl. Vetenskapsakademien uppmanar ungerska lagstiftare att värna forskningens frihet

Det ungerska parlamentet förbereder ett lagförslag som väntas försämra situationen för landets universitet, med stor risk att ett av universiteten tvingas lägga ner sin verksamhet. Nu uttalar sig presidiet, Kungl. Vetenskapsakademiens högsta företrädare, mot inskränkning av forskningens frihet och utbildningens kvalitet i Ungern.

”Kungl. Vetenskapsakademien ser med oro på alla förslag om att inskränka universitetens arbetsmöjligheter och den akademiska friheten. Vi har informerats om den pågående diskussionen i det ungerska parlamentet om förändrad lagstiftning för landets universitet. Akademien uppmanar de ungerska lagstiftarna att inte vidta några åtgärder som inskränker forskningens frihet och utbildningens kvalitet”.

Det är Kungl. Vetenskapsakademiens preses Christina Moberg och Göran K Hansson, ständig sekreterare, som står bakom uttalandet.

Uttalandet kommer att skickas till den ungerska ambassaden.

Tidigare har en lång rad högt uppsatta representanter för akademiska institutioner uttalat sin oro för det kommande lagförslaget, bland dem 17 pristagare av Ekonomipriset till Alfred Nobels minne.

 

För ytterligare kommentarer från Christina Moberg eller Göran K. Hansson, kontakta pressansvarig Jessica Balksjö Nannini, på 070 673 96 50, jessica.balksjo@kva.se.

 

Pressbilder finns att ladda ner på http://www.kva.se/pressrum/pressbilder

Läs mer på http://www.kva.se/pressrum/2017/kungl.-vetenskapsakademiens-ledning-oroad-over-utvecklingen-i-ungern

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera