Möt årets Crafoordpristagare - Lars Klareskog, Sverige och Peter K. Gregersen, Robert J. Winchester, USA

Tiotals miljoner människor världen över lider av ledgångsreumatism. Upptäckterna bakom 2013 års Crafoordpris har på ett avgörande vis bidragit till förståelsen av sjukdomen. Lars Klareskogs forskning visar exempelvis att om ingen rökte i Sverige skulle troligen vart femte fall av ledgångsreumatism kunna undvikas.

Välkommen att boka intervjuer torsdagen 2 maj och fredagen 3 maj med årets Crafoordpristagare Lars Klareskog, Peter K. Gregersen och Robert J. Winchester. Begr antal platser.

Crafoorddagarna 2013
2 maj
Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien: Crafoord Prize Award Ceremony 2013
H.M. Konungen delar ut årets Crafoordpris i polyartrit.

3 maj
Nobel Forum, Karolinska Institutet kl 9.15–12.00: Crafoord Prize Lectures 2013
(öppna föreläsningar av pristagarna)
Pristagarna ger populärvetenskapliga föreläsningar om sina upptäckter.

Nobel Forum, Karolinska Institutet kl 13.20–17.10: Prize Symposium inom polyartrit
Inbjudna forskare föreläser om de senaste rönen.

Föreläsningarna och prissymposiet kommer att sändas live på Vetenskapsakademiens webbplats http://kva.se och senare finnas tillgängliga on demand på http://kvatv.se

Välkomna!

Crafoordpriset i Polyartrit 2013
(Polyartrit=reumatiska sjukdomar där flera av kroppens leder är inflamerade, t.ex. ledgångsreumatism)
Prissumma: 4 miljoner kronor
Prisutdelning 2 maj: Priset delas ut av H.M. Konungen i Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm.
Mer information om årets Crafoordpris: http://kva.se/crafoordpriset
Detaljerat program om Crafoord Days 2013: www.crafoordprize.se och http://kva.se

Presskontakt och anmälan:
Perina Stjernlöf, presskontakt, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 44, 070-673 96 50, perina.stjernlof@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Taggar:

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Snabbfakta

Crafoordpriset: ett av världens största vetenskapliga priser. Första gången till 1 svensk, samt till 2 amerikaner. Boka intervju med årets pristagare www.kva.se
Twittra det här