PRESSINBJUDAN: Årets högtidssammankomst 13 april

Prisutdelning, spännande tal och upptagning av nya svenska ledamöter när Kungl. Vetenskapsakademien firar sin högtidsdag den 13 april, i Konserthuset i Stockholm.

Under sammankomsten berättar Akademiens företrädare om det gångna året och några av årets största vetenskapliga priser delas ut. I år blir det också tal av Nobelpristagaren May-Britt Moser och professor Danica Kragic Jensfelt.

Journalister och pressfotografer som vill delta i sammankomsten anmäler sig till pressansvarig Jessica Balksjö Nannini, på mejl jessica.balksjo@kva.se. Anmäl gärna i förväg om ni önskar intervjua någon av pristagarna så ska vi försöka ordna en tid!

Prisutdelare är preses Christina Moberg, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström samt riksmarskalk Svante Lindqvist.

Vänligen respektera att fotografering med blixt inte är tillåten under sammankomsten. Det kommer att ges fototillfälle efter varje utdelat pris.

Tid: Fredag 13 april 2018, kl 17:00-19.00

Plats: Konserthuset, Grunewaldsalen, Stockholm. 

Klädsel: Mörk kostym

Program

Öppningsanförande: Kungl. Vetenskapsakademiens preses, professor Christina Moberg.

Meddelande om Akademiens verksamhet 2017: Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, professor Göran K. Hansson.

Föreläsning av Nobelpristagaren och ledamoten av Akademiens klass för medicinska vetenskaper May-Britt Moser: "Where, when and what – episodic memory in the hippocampus".

Utdelning av priser och belöningar

Medaljer

Patriotiska Sällskapet: Louise Dahlgren

Wahlbergska minnesmedaljen i guld: Bertil Nordenstam

Priser

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne.

Göran Gustafssonprisen. Pristagarna offentliggörs den 13 april, klockan 14.30 på www.kva.se.

Aminoffpriset.

Sjöbergpriset.

Svenska ledamöter invalda 2017 tar sitt inträde i Akademien.

Föreläsning av ledamoten av Akademiens klass för tekniska vetenskaper professor Danica Kragic Jensfelt: "Robotics and artifi cial intelligence: challenges and opportunities".

Högtidssammankomsten avslutas
 

Priser och pristagare

Göran Gustafssonprisen offentliggörs vid en presslunch på Kungl. Vetenskapsakademien, den 13 april. Vi hälsar alla journalister välkomna dit, anmäl er till jessica.balksjo@kva.se.

Sjöbergpriset 2018 tilldelas Zhu Chen, Shanghai Jiao Tong University, Kina, Anne Dejean, Institut Pasteur och Inserm, Paris, Frankrike och Hugues de Thé, Collège de France, Paris, Frankrike, ”för klarläggande av molekylära mekanismer och utveckling av revolutionerande behandling av akut promyelocytleukemi.”

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists 2018, inom matematik tilldelas Fredrik Nilsson, Lugnets gymnasium, Falun,”för framgångsrik undervisning kompletterad med utmanande problemlösning som får både grundskole- och gymnasieelever att motiveras till vidare studier i matematik. Dessutom är han en viktig inspiratör och "livlina" för sina kollegor vid användning av problemlösning i undervisningen”,

inom kemi, till Henrik Mickos, Tibble gymnasium, Täby,”för sin undervisning med en mångfacetterad repertoar av vetenskapliga angreppssätt. Konkreta frågeställningar kring relevanta problem för både eleverna och samhället gör ämnet spännande. Nyttoeffekter även utanför klassrummet bidrar till att göra eleverna motiverade”,

inom biologi, till Erika Sundelin, Björknäsgymnasiet, Boden,”för att hon med höga förväntningar och bra balans mellan skratt och studier ser till att alla elever får möjlighet att utvecklas i en trygg och stimulerande studiemiljö. Med ett strukturerat elevcentrerat arbetssätt, som innebär kontinuerlig feedback och dialog med alla i klassen, ges alla elever en möjlighet att utvecklas maximalt”.

inom NO, till Hans Erkhammar, Bagarmossens skola, ”för sin entusiasmerande undervisning bottnande i gedigna kunskaper. Med konkreta och kreativa exempel i både projekt och fältstudier har han väckt elevernas intresse för naturvetenskap och gjort undervisningen tillgängliga för alla. En genomtänkt progression från åk 7 till 9 upprätthåller elevernas intresse”.

Gregori Aminoffs pris till Piet Gros vid Utrecht Universitet i Nederländerna ”för hans grundläggande forskning om den strukturella grunden för komplementsystemets betydelse för det medfödda immunförsvaret”.

Läs mer om alla priser på www.kva.se.

Vetenskapsakademiens högtidssammankomst är endast öppen för särskilt inbjudna. 

www.kva.se finns mer information om övriga föreläsningar som äger rum den här veckan. 

Välkomna! 

Presskontakt: 
Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070 673 96 50, jessica.balksjo@kva.se

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras 
inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera