PRESSINBJUDAN: Prisutdelning och mingel med pristagare

Den 14 november delas 2017 års Rolf Schockpris ut på Kungl. Vetenskapsakademien. Årets pristagare är jazzmusikern Wayne Shorter, filosofen Ruth Millikan, matematikern Richard Schoen och konstnären Doris Salcedo.

Välkommen att delta i prisceremonin, mingla med pristagare och hedersgäster. Möjlighet att göra enskilda intervjuer finns.

Rolf Schock ville med sina priser förena vetenskap och konst. Det är i hans anda som de tre akademierna Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Musikaliska akademien delar ut Rolf Schockprisen i logik och filosofi, matematik, musik och de visuella konsterna.

Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor. Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation och från och med i år delas priset ut varje år.

Prisutdelare under ceremonin är riksmarskalk Svante Lindqvist.

Tid: Den 14 november 2017, klockan 16.00. Mingel från klockan 15.15.

Plats: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4 A, Stockholm.

Anmälan: Anmälan görs till jessica.balksjo@kva.se. För frågor om enskilda intervjuer, se kontaktuppgifter nedan. Föranmälan krävs! 

 

 

2017 års pristagare

De musikaliska konsterna

Saxofonisten och kompositören Wayne Shorter tilldelas Rolf Schockpriset i de musikaliska konsterna med motiveringen,

”I snart sex decennier har Wayne Shorter tillhört den progressiva jazzmusikens mest betydelsefulla kreatörer. En särpräglad röst, fri från mekaniska mönster och med ett omisskännligt inbjudande och humanistiskt tonfall. Han har genom sina improvisationer och kompositioner vidgat vårt vetande, och fördjupat vår sensibilitet, och den nyfikenhet som driver honom mot det ännu outforskade visar inga tecken på att avta. Wayne Shorters musikskapande är en upplysningsgärning.”

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Anna Cronström, Kungl. Musikaliska akademien, +46 8 407 18 02, anna.cronstrom@musikaliskaakademien.se.

 

Logik och filosofi

Rolf Schockpriset i logik och filosofi 2017 tilldelas Ruth Millikan, University of Connecticut, USA,

”för hennes banbrytande teorier om evolutionära funktioner och biologiska grunder för tänkande och språk, vilkas förmåga att representera världen förklaras i termer av just sådana funktioner”.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, +46 70 673 96 50, jessica.balksjo@kva.se.

 

Matematik

Richard Schoen, University of California, Irvine och Stanford University, USA, belönas med 2017 års Rolf Schockpris i matematik,

”för banbrytande arbeten inom differentialgeometri och geometrisk analys inklusive bevisen av Yamabes förmodan, förmodan om positiv massa, och den glatta sfär-satsen”.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, +46 70 673 96 50, jessica.balksjo@kva.se.

 

De visuella konsterna

Rolf Schocks pris i de visuella konsterna 2017 tilldelas Doris Salcedo för hennes enastående förmåga att materiellt manifestera förlust och saknad. Hennes känsliga och djupt engagerade arbete berör de långvariga konsekvenserna av krig och dödligt våld och synliggör smärtan, sorgen och de efterlämnade tomrummen i själen, i hemmet och i hela samhällen.

För förfrågningar om intervjuer, kontakta Elisabeth Alsheimer Evenstedt, intendent, Kungl. Akademien för de fria konsterna, +46 70 625 06 20, elisabeth.alsheimer@konstakademien.se.

 

Mer information om de seminarier som ordnas i samband med prisutdelningen finns på:

http://www.musikaliskaakademien.se/kalendarium/kalendarie/schockprisseminarium.2310.html

www.kva.se/LogicandPhilosophy2017

www.kva.se/SchockMathematics2017

 

Mer information om priset:

www.kva.se/rolfschockprisen

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera

Media

Media