SIGHT Award – premiär för nytt pris i global hälsa

I dag offentliggörs SIGHT Award för första gången.Uppsalaprofessorn Andreas Mårtensson får bland annat priset för sitt pionjärarbete inom malariabekämpning. SIGHT Award delas ut av Swedish Institute For Global Health Transformation, SIGHT, för utmärkt vetenskaplig insats inom global hälsa.

Priset, som uppgår till 100 000 kronor, har instiftats med stöd från Familjen Einhorns
Stiftelse och delas ut av Melinda Gates i Stockholm den 15 november.

SIGHT Award delas ut för första gången på Kungl. Vetenskapsakademien den 15 november i samband med ett evenemang för studenter från olika vetenskapliga discipliner: ”Youth, Health and the Global Goals: A Dialogue with Melinda Gates. 

Priset, som uppgår till 100 000 kronor är instiftat med stöd av Familjen Einhorns Stiftelse för att stödja och inspirera yngre forskare inom global hälsa. Priset är avsett som en belöning för insatser av högt vetenskapligt värde avseende forskning i och i samverkan med universitet i låg- och medelinkomstländer för att förbättra hälsan för dem som behöver det mest.

Peter Friberg, föreståndare för SIGHT:

– Vi är oerhört glada över att få dela ut SIGHT Award för första gången. Våra varmaste gratulationer till pristagaren! Priset är ett sätt att lyfta fram framgångsrik forskning inom global hälsa – viktiga bidrag för att världen ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Samtidigt vill jag tacka familjen Einhorn för möjligheten att dela ut SIGHT Award.

Professor Andreas Mårtensson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet:


– Att som första pristagare få priset är enormt inspirerande. Det lyfter verkligen mig och dem jag samarbetar med, inte minst vi som jobbar interdisciplinärt. Enkla verktyg har visat sig mycket effektiva i malariabekämpningen.

Pristagarens profilsida:

http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N15-1467

Motiveringen för årets SIGHT Award:

”Andreas Mårtensson bedriver tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet inom global hälsa i samarbete med flera institutioner i Östafrika och har bl.a. utfört ett pionjärarbete som har lett till en radikal minskning av malariaförekomsten i Zanzibar.”

Beslut om mottagare av årets SIGHT Award har fattats av Kung. Vetenskapsakademiens akademistyrelse under ledning av ständige sekreteraren Göran K. Hansson.

Mer information om priset och länk till intervju med pristagaren finns på:

http://www.kva.se/sv/pressrum

 

Fakta: SIGHT, Swedish Institute for Global Health Transformation, startades vid Kungl. Vetenskapsakademien i januari 2017 för att stärka forskning och kunskapsspridning om global hälsa. Bill & Melinda Gates Foundation har finansierat institutets start. http://sight.kva.se

 

Kontakt

Pristagaren Andreas Mårtensson: andreas.martensson@kbh.uu.se, 073 745 40 34

Peter Friberg, föreståndare SIGHT, peter.friberg@gu.se, 070 676 00 13 

Erik Johannesson, kommunikatör, erik.johannesson@kva.se, 073 328 54 61

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras
i
nflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner

Om oss

Kungl. Vetenskapsakademien är en oberoende organisation, vars uppgift är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället.

Prenumerera