Alf Tönnesson får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 9 april mottog Alf Tönnesson, grundare och ägare av International Masters Publishers AB, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen överlämnas av Prinsessan Désirée. Högtidstalare vid mötet är författare Fredrik Sjöberg.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Alf Tönnesson om medaljen
- Det känns överraskande och hedrande. Jag är ju en föga publik person, så det hade jag inte väntat mig, säger Alf Tönnesson.

Motiveringen lyder
Alf Tönnesson har grundat och under 40 år byggt upp IMP, International Masters Publishers AB. Det hette från början Skandinavisk Press och utvecklade receptsamlingen Mästerkocken med över 3 miljoner medlemmar, bara i Norden.

Verksamheten utvecklades med publikationer och kortserier inom trädgård, medicin, hobbyintressen, gör det själv, djur och natur, musik, historia etc, vilka säljs i ett 30-tal länder.
Efterhand har nya företag skapats eller förvärvats och utvecklats: Nationalencyklopedin, Bra Böcker förlag, Fyrklövern (glas/porslin), Fleur de Santé (kosmetik/skönhet) och servicebolaget Postpac. Idag är den digitala satsningen prioriterad. De helägda bolagen omsätter idag över 1,9 miljarder kr, varav ca 400 Mkr i Sverige med 300 av de totalt 835 anställda.

– Att attrahera och motivera duktiga anställda är A och O!

– Att jag började inom förlagsvärlden berodde på slumpen. Som ung studerande började jag på en annonsbyrå, fick uppdrag som konsult till ett förlag, anställdes på förlaget för att förändra tidningarna, varefter jag startade mitt eget förlag. Oavsett om du arbetar på annonsbyrå eller i ett eget företag är det helt avgörande att få arbeta tillsammans med kunniga och motiverade medarbetare, säger Alf Tönnesson.

2013 års mottagare
Torbjörn Bäck o Thomas Karlsson, GeKås Ullared AB, Ullared, detaljhandel
Fernando Di Luca, Gruppo Di Luca AB, Stockholm, livsmedel
Lisa Lindström, Doberman AB, Stockholm, design, digitala produkter
Martin Gren, Axis AB, Lund, videokameror
Max Hansson, PayEx AB, Visby, betalningssystem
Peter Hägg, Somas Instrument AB, Säffle, regler- och avstängningsventiler
Margareta och Tommy Malmsten, M Malmsten AB, Åhus, vattensportprodukter
Gudrun Sjödén, Gudrun Sjödén AB, Stockholm, mode
Alf Tönnesson, International Masters Publishers AB, Malmö, förlagsverksamhet

För ytterligare information kontakta
Alf Tönnesson, 040-6654000, alf.tonnesson@imponline.com
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar