Anders Källsson får Näringslivsmedaljen för framstående entreprenörskap

Den 23 april 2015 tilldelas Anders Källsson, VD och delägare i Erik Thun AB/Thunbolagen Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj.
Medaljen överlämnas av Prins Daniel vid Kungliga Patriotiska Sällskapets årshögtid på Riddarhuset.
Marie Hafström håller högtidstalet:
Civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra. 

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål med drygt 10 Mkr per år. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats. 

Motivering
Anders Källsson anställdes i Erik Thun AB efter fil kand-examen 1971. Familjeföretaget är grundat av fadern 1938. Från 1974 har Erik Thun ansvarat för teknik och fartygsnybyggen och utsågs 1986 till vice VD och 2004 till VD.
Kärnverksamheten i Erik Thun AB är rederirörelse med 40 fartyg.
Koncernen bedriver även flygplansuthyrning med 32 flygplan, tillverkning och förädling av charkvaror på Direkt Chark i Göteborg AB samt skeppsmäkleri- och agenturverksamhet i Göteborg, Helsingborg och Malmö.
Omsättningen har växt till 1,4 miljarder kronor och antalet sysselsatta är ca 600 personer.

Anders Källsson om medaljen
- Det är hedrande och en glädje, säger Anders Källsson.

Vi satsar långsiktigt och kundspecifikt med miljöprofil
Jag bygger företag mycket långsiktigt. Det är viktigt att ha helt och fullt förtroende för varandra.
Vi utvecklar och bygger båtar efter kundspecifika önskemål. Det är självlossande torrlastfartyg, produkttankers och cementfartyg med slutna system, säger Anders Källsson. 

FAKTARUTA
Flottan utgörs av:
12 konventionella torrlastfartyg
4.200-5.400 ton som främst trafikerar Vänern, Nord- och Östersjön samt Medelhavet med bl a ferromangan, silicomangan, sågade trävaror, salt, gipssten och stålrullar.
13 produkttankfartyg,
7.000-8.000 ton, i Nord- och Östersjöfart. Fartygen befraktas av dotterbolaget Thun Tankers i Göteborg.
7 självlossare
, 6.000-10.000 ton, där lossningen sker på ett miljövänligt sätt genom ett slutet och dammfritt lossningssystem. Huvudsakliga produkter är china clay, kalksten, bränd kalk, kol och cement. Transporterna går i huvudsak mellan Nord- och Östersjön.
8 cementfartyg
under 6.000 ton i Nord- och Östersjöfart som befraktas av Jebsen Thun Cement (JTC) AS i Bergen. Ett joint venture mellan Erik Thun AB och KGJ AS i Bergen.

Erik Thun AB är med i ett EU-projekt rörande LNG-drivna fartyg, vilket har resulterat i beställningen av de två första LNG-drivna torrlastfartygen, varav det första kommer att levereras från Ferus Smit årsskiftet 2015/16 och det andra under april 2016.

2015 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap
Rune Andersson, Mellby Gård AB, Industrikonglomerat, Malmö
Ida Backlund, Rapuntzel of Sweden AB, Försäljning löshår, Umeå
Annica o Marie Eklund, Bolon AB, Tillverkning vävda golvbeläggningar, Ulricehamn
Anders Källsson, Erik Thun AB, Sjöfart, Flyg och livsmedel, Lidköping
Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation AB, Kundrelationstjänster, Stockholm
Leif Ryd, Ryds Glas Sverige AB, Bilglas- och planglaskedja, Kristianstad
Bengt Åkesson o Kristina Levinsson, Kiviks Musteri AB, Fruktdryckstillverkning, Kivik

Medaljerna delas ut på torsdag 23 april kl. 16.50 på Riddarhuset i Stockholm.

 
För ytterligare information kontakta

Anders Källsson 0510 84801. Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, 08-6111 264, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se  

Besök gärna www.kungligapatriotiskasallskapet.se. På torsdag kl.18.30 kommer pressbilder från ceremonin i Riddarhuset samt individuella pressreleaser att finnas tillgängliga i vårt pressrum på http://news.cision.com/se/kungliga-patriotiska-sallskapet

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar