Carl-Johan Bonnier får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 25 april mottog Carl-Johan Bonnier, styrelseordförande i mediakoncernen Bonnier, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen delas ut av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Högtidstalare vid mötet är professor Martin Ingvar.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Carl-Johan Bonnier om medaljen
- Att få Näringslivsmedaljen är mycket hedrande och entusiasmerande. Patriotiska Sällskapet gör en hedervärd insats genom att uppmuntra bra familjeföretagande med sin medalj.

Motiveringen lyder
Carl-Johan Bonnier har utvecklat den familjeägda Bonnierkoncernen, från 1992 som koncernchef och från 1998 som styrelseordförande. Under denna tid har tekniska paradigmskiften skett bort från Guthenbergs 1400-talsteknik in i en digital mediavärld. Samtidigt har antalet delägande familjemedlemmar mångdubblats, vilket ställt särskilda krav på ledarskap för sammanhållning.
Koncernens verksamhet, eller åtminstone delar av den, är välkänd för de flesta. Den omfattar bl a böcker, dagstidningar, tidskrifter, SF Film och biografer, TV4 samt ett antal digitala verksamheter.
Bonnierkoncernens omsättning är 17 miljarder kr i Sverige och 32 miljarder kr totalt. Antalet anställda i Sverige är 5 500 och totalt det dubbla, 11 000 personer. Koncernens omsättning är 5 gånger större och antal anställda dubbelt så många som då Carl-Johan tog över för 20 år sedan.

Jag är nöjd med att vi hittat en form för att hålla ihop verksamheten
-
Mediekonglomeratet Bonnier vill vara den mest attraktiva arbetsgivaren för branschens kreativa talanger. Ett redaktionellt oberoende och stor självständighet för redaktörer och entreprenörer är viktigt i den decentraliserade koncernen.

- Ett stabilt långtsiktigt ägande utgör en solid bas för den fortsatta utvecklingen av Bonnier. Ett aktieägaravtal håller ihop ägandet mellan de 76 delägarna i koncernen. Bara 2% av aktierna har omsatts internt sedan avtalet skrevs 1998, alla vill vara med. Det är helt enkelt roligt med underhållning och nyheter säger Carl-Johan Bonnier.

Övriga mottagare är Leif och Rolf Abdon, Abdon Finax AB, Helsingborg, livsmedelsproduktion
Maria Erixon Levin, Nudie Jeans AB, Göteborg, mode
Christina Hamrin, Herenco AB, Jönköping, emballage, media
Jan Håkansson
, Blentagruppen AB, Blentarp, livsmedelsproduktion
Jonas och Robert af Jochnick, Oriflame AB, Stockholm, kosmetik och hudvård
Sten K Johnson, Tibia AB/Midway Holding AB, Limhamn, teknik, handel, industri
Erik Lallerstedt, Eriks AB, Stockholm, restaurangverksamhet
Dan Olofsson, Epsilon AB och Sigma AB, Malmö, teknik- respektive IT-konsultverksamhet
Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik, Stockholm, media

För ytterligare information kontakta
Carl-Johan Bonnier, 070-590 63 07, cj@bonnier.se
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Patriotiska Sällskapet gör en hedervärd insats genom att uppmuntra bra familjeföretagande med sin medalj.
Carl-Johan Bonnier