Christina Hamrin får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 25 april mottog Christina Hamrin, majoritetsägare av media- och emballagekoncernen Herenco AB, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen delas ut av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Högtidstalare vid mötet är professor Martin Ingvar.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Christina Hamrin om medaljen
- Att få Näringslivsmedaljen är klart överraskande. Jag är hedrad och mycket glad.
- Samtidigt saknar jag Stig, min man. Vi var ett bra team, sett i backspegeln. Alltid uppdaterade, korta beslutsvägar, nyfikna och handlingskraftiga. Han frontade som koncernchef. Men vi drev tillsammans. Han brukade skämta: Jag är bara chef. Hon bestämmer.

Motiveringen lyder
Christina Hamrin föddes in i ett litet familjeföretag – där själva hjärtat var lokala tidningar. Smart och småländskt har hon utvecklat dagens Herenco AB. Under 40 år har hon drivit koncernen från olika positioner på styrelsenivå och även från golvet som kulturjournalist mm. Utöver Hallpressens tidningar finns idag handelsrörelse, investmentbolag, fastighetsförvaltning och störst är emballage.
Omsättningen har gått från 20 miljoner kr till 3 miljarder kr. Företaget har idag 1 600 anställda, mot då 255.

Det har varit en spännande resa!
- Företaget omstrukturerades från ” livsstilsföretag”  till en modern industrikoncern. En käpphäst i utvecklingen av lokaltidningarna har varit att vara nära. Det kräver att man delegerar ansvaret, eftersom den som bor och är verksam på orten känner den bäst.
Men vår gamla tidningsfilosofi, att vara lokala och så bra att vi kan ta betalt för tidningen är idag utsatt för hårt tryck. Tekniken driver utvecklingen. Tidningen=gammelmedia måste hitta nytt innehåll. Kompletteras kanske. Vi kan inte serva snabba nyheter längre, sådana susar ständigt i cyberrymden.
Men jag tror att vi kan – och måste vara – kittet i lokalsamhället. Ju mer fragmentariserat och nischat vi lever,  desto viktigare blir lokaltidningen. För demokratins skull.
-  På 70-talet var det inte nådigt vara ägare, särskilt inte av media. Ville man växa med företag som ”man kunde” var det stopp. Då breddade vi basen istället, skaffade fler ben att stå på. Vi gjorde strukturaffärer, köpte Ulricehamns bleck, en förpackningsindustri, som generationsskiftade. Affären gjordes upp vid kökstrappen hemma, med barn i sandlådan. Idag är förpackningsindustrin den omsättningsmässigt största delen i koncernen och dottern Lovisa Hamrin koncernchef i 4:de generationen.
- Idag har jag lyckan få verka i en akademisk tillväxtmiljö, där familjens forskningsstiftelse genererar nya jobb.

Övriga mottagare är Leif och Rolf Abdon, Abdon Finax AB, Helsingborg, livsmedelsproduktion
Carl-Johan Bonnier, Bonnierkoncernen AB, Stockholm, media
Maria Erixon Levin, Nudie Jeans AB, Göteborg, mode
Jan Håkansson
, Blentagruppen AB, Blentarp, livsmedelsproduktion
Jonas och Robert af Jochnick, Oriflame AB, Stockholm, kosmetik och hudvård
Sten K Johnson, Tibia AB/Midway Holding AB, Limhamn, teknik, handel, industri
Erik Lallerstedt, Eriks AB, Stockholm, restaurangverksamhet
Dan Olofsson, Epsilon AB och Sigma AB, Malmö, teknik- respektive IT-konsultverksamhet
Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik, Stockholm, media

För ytterligare information kontakta
Christina Hamrin, 0708-420 473, ch.hamrin@telia.com
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Snabba nyheter susar nu ständigt i cyberrymden. Lokaltidningarna är alltmer viktiga som kittet i lokalsamhället. Ju mer fragmentariserat och nischat vi lever, desto viktigare blir lokaltidningen, för demokratins skull.
Christina Hamrin