Cristina Stenbeck får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 25 april mottog Cristina Stenbeck, storägare och styrelseordförande i Investment AB Kinnevik medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen överlämnas av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Högtidstalare vid mötet är professor Martin Ingvar.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Cristina Stenbeck om medaljen
- Jag är väldigt hedrad över att erhålla Näringslivsmedaljen. Den innebär ett bevis på uppskattning av vad Kinnevik med bolag har åstadkommit. Samtidigt ser jag det som ett erkännande av familjens engagemang i att bygga upp och utveckla dessa verksamheter. Det är naturligtvis en belöning för det som skapats, inte minst av tidigare generationer som har banat vägen, men framför allt innebär det en motivation och inspiration att fortsätta arbetet med att bygga och växa vidare, till gagn för alla ägare, anställda och samhället i stort.

- Jag vill passa på att också gratulera övriga mottagare av medaljen. Jag kan konstatera att vi alla delar en passion för att skapa något nytt, och att framgångsrikt vidareutveckla de verksamheter som byggts upp. Detta arbete förtjänar att uppmärksammas, och jag ser fram emot att dela denna ära med min egen familj, våra hårt arbetande anställda, samt våra aktieägare som tålmodigt visat tillit till vår vision och gett oss stöd i våra ansträngningar under dessa år, säger Cristina Stenbeck.

Motiveringen lyder
Cristina Stenbeck har i 10 år framgångsrikt lett Kinnevik-koncernen som startades av hennes farfar. Christina har i familjens anda visat stark vilja att hitta nya marknader och produkter för att därigenom vidareutveckla Kinnevik till en betydande telekom- och media-koncern. Senaste tillskotten är ett antal onlinebolag. I koncernen finns nu stora innehav i börsbolag sprungna ur moderbolaget Kinnevik, t ex Korsnäs, Millicom, Tele2, MTG, CDON, Transcom och Metro.
Koncernens omsättning har under hennes ledning ungefärligen dubblats till 100 miljarder kr. Antalet anställda har också ökat väsentligt. Idag har Kinnevik och dess bolag närmare 6000 anställda i Sverige och totalt 55 000 i 60 länder.

Behandla alltid människor i medgång såsom du själv vill bli behandlad i motgång.
- Det finns mycket att göra! Jag är omgiven av anställda i bolagen som har viljan och det personliga engagemanget att fortsätta att utveckla Kinnevik. Det gör mig stolt och glad. För mig är Kinnevik en livslång investering som jag vill förvalta och driva för framtiden. Jag tror att det är viktigt att tro på sina idéer och våga investera därefter. I Kinnevik har det startats flera hundra företag under vår 75-åriga historia. Vi ser långsiktigt på våra verksamheter och vågar satsa även om avkastningen inte kommer nästa kvartal.

Övriga mottagare är
Leif och Rolf Abdon, Abdon Finax AB, Helsingborg, livsmedelsproduktion
Carl-Johan Bonnier, Bonnierkoncernen, Stockholm, media
Maria Erixon Levin, Nudie Jeans AB, Göteborg, mode
Christina Hamrin, Herenco AB, Jönköping, emballage, media
Jan Håkansson
, Blentagruppen AB, Blentarp, livsmedelsproduktion
Jonas och Robert af Jochnick, Oriflame AB, Stockholm, kosmetik och hudvård
Sten K Johnson, Tibia AB/Midway Holding AB, Limhamn, teknik, handel, industri
Erik Lallerstedt, Eriks AB, Stockholm, restaurangverksamhet
Dan Olofsson, Epsilon AB och Sigma AB, Malmö, teknik- respektive IT-konsultverksamhet


För ytterligare information kontakta
Investment AB Kinnevik, Torun Litzén, 08-562 000 83, 0707620083
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- För mig är Kinnevik en livslång investering som jag vill förvalta och driva för framtiden.
Cristina Stenbeck