Dan Olofsson får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 25 april mottog Dan Olofsson, grundare av konsultföretagen Epsilon och Sigma medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen överlämnas av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Högtidstalare vid mötet är professor Martin Ingvar.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.


Dan Olofsson om medaljen
- Att få Näringslivsmedaljen känns väldigt hedrande. Det är trevligt att det visas uppskattning, säger Dan Olofsson.

Motiveringen lyder
Dan Olofsson har långsiktigt byggt upp två stora konsultföretag: teknikbolaget Epsilon och IT-bolaget Sigma, i huvudsak organiskt. Epsilon är helägt och Dan är största ägare i börsnoterade Sigma. Verksamheten startade 1986 med ett par kollegor.

Bolagen har nu ca 3 000 anställda och 4 miljarder kr i omsättning. Nästan all verksamhet är i Sverige.

Dan har också startat Uppstart Malmö, som stödjer entreprenörer som vill skapa fler arbeten åt boende i Malmös miljonprogram. Dan har också ett engagemang som omfattar 100 000 ungdomar i ett sydafrikanskt program mot Aids.

Vässa Dig mot kunderna!
- Ett gott råd för att lyckas är att arbeta mot de mest kvalificerade och krävande kunderna. Det är för oss de stora svenska exportbolagen. De investerar i teknologins framkant och bygger spetsteknologi. Att få förmånen att vara leverantör här vässar Dig själv och Dina medarbetare.
Det gäller att motivera den egna organisationen.

Övriga mottagare är
Leif och Rolf Abdon,
Abdon Finax AB, Helsingborg, livsmedelsproduktion
Carl-Johan Bonnier, Bonnierkoncernen, Stockholm, media
Maria Erixon Levin, Nudie Jeans AB, Göteborg, mode
Christina Hamrin, Herenco AB, Jönköping, emballage, media
Jan Håkansson
, Blentagruppen AB, Blentarp, livsmedelsproduktion
Jonas och Robert af Jochnick, Oriflame AB, Stockholm, kosmetik och hudvård
Sten K Johnson, Tibia AB/Midway Holding AB, Limhamn, teknik, handel, industri
Erik Lallerstedt, Eriks AB, Stockholm, restaurangverksamhet
Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik, Stockholm, media

För ytterligare information kontakta
Dan Olofsson, 0703-792254, dan.olofsson@sigma.se
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ett gott råd för att lyckas är att arbeta mot de mest kvalificerade och krävande kunderna.
Dan Olofsson