Entreprenörer hedras och andra inspireras!

Onsdagen 25 april delar Kungliga Patriotiska Sällskapet ut årets Näringslivsmedaljer till ett 10-tal entreprenörer. Årets medaljörer mottar medaljen ur infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds hand vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset. Medaljörerna har genom sitt framgångsrika entreprenörskap väsentligt bidragit till utveckling av svenskt näringsliv.
Som kronan på sitt livsverk får de Näringslivsmedaljen, dessa nutidens patrioter.

– Medaljörerna hedras och andra inspireras. Kungliga Patriotiska Sällskapet belönar med Näringslivsmedaljen goda patrioter i ordets ursprungliga bemärkelse. Människor som inte bara arbetar för egen vinning, utan även bidrar till det allmännas bästa. I detta fall genom att utveckla sina företag, och därmed skapa arbetstillfällen och utveckling av svenskt näringsliv. Näringslivsmedaljen är en viktig, symbolisk krona på medaljörernas livsverk, säger ordförande Johan Nordenfalk.

Årets medaljörer representerar de mest skilda verksamheter. Alla har under lång tid byggt upp en framgångsrik verksamhet. Vid urvalet tas hänsyn till en rad faktorer som entreprenörskap och innovation, långsiktig lönsamhet, samt utveckling till gagn för Sverige och bygden bl a genom skapande av sysselsättning. Företagen ägs av medaljören helt eller delvis. Förslagsställare är ledamöter i Sällskapet, med branschförankring eller kännedom om näringslivet i sin region.

Årets medaljörer är:
Leif och Rolf Abdon, Abdon Finax AB, Helsingborg, livsmedelsproduktion

Carl-Johan Bonnier, Bonnierkoncernen AB, Stockholm, media
Maria Erixon Levin, Nudie Jeans AB, Göteborg, mode
Christina Hamrin, Herenco AB, Jönköping, emballage, media
Jan Håkansson
, Blentagruppen AB, Blentarp, livsmedelsproduktion

Jonas och Robert af Jochnick, Oriflame AB, Stockholm, kosmetik och hudvård
Sten K Johnson, Tibia AB/Midway Holding AB, Limhamn, teknik, handel, industri
Erik Lallerstedt, Eriks AB, Stockholm, restaurangverksamhet
Dan Olofsson, Epsilon AB och Sigma AB, Malmö, teknik- respektive IT-konsultverksamhet
Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik, Stockholm, media

Medaljerna delas ut onsdag kl 17.00 25 april 2012 på Riddarhuset i Stockholm. Vänligen
meddela deltagande.    Personliga releaser o foto från mottagandet skickas samma kväll.
 

För ytterligare information och bilder vänligen kontakta:
Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, mobil 070-36 77 646, direkt 08-611 72 64, vxl. 08-611 12 62, marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se. Besök gärna cicionwire el www.kungligapatriotiskasallskapet.se för individuella pressreleaser och bilder.

Kungliga Patriotiska Sällskapet verksamhet påbörjades 1766 och stadgarna skrevs under av Gustav III år 1772. Verksamheten inriktades på att bidra till utvecklingen svenskt näringsliv och att dela ut belöningsmedaljer. Med bidrag för att sprida forskning samt utdelning av Näringslivsmedaljen m fl – är inriktningen densamma även idag.
Sedan 1766 har 2900 ledamöter invalts, i snitt 12 ledamöter/år. En matrikel utkommer i dagarna.

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Näringslivsmedaljen är en viktig, symbolisk krona på medaljörernas livsverk.
Johan Nordenfalk