Gamla hus inspirerade årets Gösta Berg-medaljör Lars Sjöberg

Igår kväll utdelades årets Gösta Berg-medalj till Lars Sjöberg. Medaljen går till person som gjort framstående insatser på de områden som Gösta Berg företrädde: folklivsforskning, kulturminnesvård och nordeuropeisk arkeologi.

– Konsthistorikern och författaren Lars Sjöberg medaljeras för sitt banbrytande sätt att tillvarata och populärisera vårt svenska kulturarv. Ett kunskapsområde han behärskar såväl i praktik som teori, säger Johan Nordenfalk, ordförande i Kungl. Patriotiska Sällskapet.

– Jag är överraskad och mycket glad, säger Lars Sjöberg.
Att både få arbeta med detta och få berätta för andra är en stimulerande utmaning. Särskilt som jag samlat på mig 9 hus och en kyrka är det en självpåtagen uppgift att visa att det går att förlänga livet på hus, även om de är i ett bedrövligt skick. Jag har genomfört många renoveringsarbeten.

Lyfter fram och skapar intresse hos allmänheten för ett nu nästan glömt formspråk.
I ett flertal böcker och många föredrag lyfts både gamla svenska möbler, inredningar och byggnaders formspråk och bakomliggande teknik. Under året utkom boken Ostindiskt, skriven tillsammans med hustrun Ursula Sjöberg.

Lars Sjöberg hobby att samla på hus har givit djup praktisk erfarenhet av byggnadsvård.
Han påvisar det stora kulturarv som ligger i våra svenska hus, stora som små. År 1995 började han undervisa i historisk möbelhantverk som senare utvecklats till utbildning i historisk tapetsering, smide byggnadsvård på Träakademien i Kramfors, Mittuniversitetet.

Efter fil lic i konsthistoria följde 36 års tjänstgöring på Nationalmuseum på avdelningen för de statliga slottssamlingarna. Sjöberg ombads år 1990 av Riksantikvarieämbetet, att vara rådgivare till IKEA för dess satsning på en 1700-talsserie av möbler och inredningsföremål.
Han arbetar med textilföretag för att ta fram 1700-talsmönster för nyproduktion.

Den tändande gnistan kom redan under tonåren.
Moderns historieintresse och praktverket Svecia antiqua et hodierna blev startskottet. 1950-60-talets rivningar av stadskärnor med hus från 1600-talet i Stockholm och på andra orter bidrog också till ett livslångt intresse. Det praktiska handlaget kom från fadern som var slöjdlärare. Även ett motorvägsbygge gav insikt. Det gjorde att föräldrarna lät flytta en flygel till Viggbyholm, där de bodde.

Gösta Berg var chef för Skansen och Nordiska Museet samt ordförande i Kungl. Patriotiska Sällskapet. Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 300 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet och ges till 10 medaljörer varje år.
Bildtext: Konsthistorikern Lars Sjöberg tar emot Gösta Bergmedaljen, från Johan Nordenfalk, ordförande i Kungliga patriotiska Sällskapet.   
Foto Scanpix, Fredrik Sandberg. Bilden är fri för media att använda.

För mer information kontakta:
Marianne Reuterskiöld, Kungl. Patriotiska Sällskapet 070-3677646, 08-6117264
Eriksbergsgatan 12 A, 114 30 Stockholm
Lars Sjöberg, 08-59086547, 073-0566633

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar