Information samt inbjudan – Näringslivsmedaljer 2015

Vänligen notera i er kalender:
Torsdagen den 23 april 2015 delar Kungliga Patriotiska Sällskapet ut nio Näringslivsmedaljer till entreprenörer i Sverige.

Bland årets medaljörer, som mottar Näringslivsmedaljen ur Prins Daniels hand, finner vi i år fler kvinnor än män. Medaljörerna har genom sitt entreprenörskap väsentligt bidragit till utveckling inom svenskt näringsliv.

Representanter för media är välkomna att närvara vid ceremonin på Riddarhuset kl. 16.50. Förhandsanmälan krävs till Marianne Reuterskiöld på 070-36 77 646, 08-611 72 64 eller marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se. Mer detaljerad information kommer att skickas ut.

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Dokument & länkar