Jens och Ulf Spendrup får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 14 april mottog Jens och Ulf Spendrup, 3:e genrationens ledare av Spendrups Bryggeri AB, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap. Näringslivsmedaljen delas ut av HKH Prins Carl Philip. Högtidstalare vid mötet är Fryshusets Anders Carlberg.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.
 

Ulf och Jens Spendrup om Näringslivsmedaljen
– Det är oerhört hedrande få denna utmärkelse. Medaljen känns som en ”kvittens” på vår strävan att bygga starka varumärken och därigenom ett konkurrenskraftigt svenskt bryggeriföretag.

Motiveringen lyder
Jens och Ulf Spendrup har lyft Spendrups Bryggeri till ledande position med 35% av svenska bryggerimarknaden och flera välkända och starka varumärken. Bröderna startade sin verksamhet för 35 år sedan med 1,8% av marknaden och företaget var mer eller mindre konkursmässigt. Framgångarna förklaras bl a av att bröderna är tydliga, långsiktiga och närvarande ägare gentemot kunder, anställda och leverantörer.
Bryggeriets snabba tillväxt ledde till börsnotering. Aktierna köptes emellertid sedan åter och placerades i en familjestiftelse för att trygga bolagets framtid som familjebolag.
Företaget har idag en omsättning på 3,1 miljarder kr och 1 100 medarbetare i Sverige.

– Vi har en stark företagskultur med stort svängrum för medarbetarna.
Familjens långsiktighet och vårt speciella ledarskap har gett resultat i form av mångåriga framgångar på den svenska bryggerimarknaden. Målet för nästa generation blir att introducera våra starkaste varumärken på den internationella marknaden, avslutar bröderna.

Övriga mottagare 2011 är Lars Ander, Nya Wermlands-Tidningen AB, Karlstad, media
Efva Attling, Efva Attling Stockholm AB, design
Lars Göran Blank, Jula AB, Skara, kedjeföretag, maskiner för hushåll och yrkesfolk
Anastasia Georgiadou, AB Svensk Personlig Assistans, Stockholm, omvårdnad/assistans
Karl Hedin, Karl Hedin AB, Västanfors, emballage, sågverk och handelsföretag
Torsten Jansson, New Wave Group AB, Dingle, profil- o sportkläder, gåvor, heminredning
Laurent Leksell, Elekta AB, Stockholm, medicinsk teknik
Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland, Visby, färjetrafik mm
Marianne Ränk, Einar Mattsson AB, Stockholm, fastigheter, bygg och förvaltning
 


För ytterligare information kontakta
Jens och Ulf Spendrup, 08-672 77 00

Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se

OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök www.kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar