Karl Hedin får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 14 april mottog Karl Hedin ägare av AB Karl Hedin, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap. Näringslivsmedaljen delas ut av HKH Prins Carl Philip. Högtidstalare vid mötet är Fryshusets Anders Carlberg.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Karl Hedin om medaljen
– Det är hedrande att få Näringslivsmedaljen. Jag tror också att det inspirerar medarbetarna, vi är många som gjort denna resa möjlig!

Motiveringen lyder
Karl Hedin har som ägare och koncernchef i AB Karl Hedin utvecklat en av landets mest kända trävarukoncerner. Fyra sågverk producerar 670 000 m3 sågade trävaror, som säljs till 60% i Sverige, medan 30% går till Japan och resterande till övriga världen. Emballageproduktion bedrivs i sex fabriker. Byggmaterialhandeln har utvecklats och finns nu på 27 orter.
Efter 27 år, har företaget en omsättning på ca 2,7 miljarder kr och 750 anställda. Därtill sysselsätts ca 300 entreprenörer som arbetar med avverkning, skogsåtgärder och transporter.

– Bolaget arbetar integrerat genom hela träflödet med att förvalta skog, avverka, transportera, producera emballage samt virke som säljs i den egna byggmaterialhandeln. Som 3:e generationen i familjeföretaget började jag feriearbeta där som tonåring och senare som anställd. Jag har fått möjlighet att lära mig allt från grunden. Detta har gjort det lättare att bedöma och rekrytera rätt medarbetare, vilket är det viktigaste arbetet.
Verksamheten är i huvudsak lokaliserad till Mellansverige. Principen har varit att bara etablera sig på orter inom bilavstånd. För att inte tappa kontakten med verkligheten skall det går att åka fram och tillbaka samma dag, säger Karl Hedin.

Övriga mottagare 2011 är Lars Ander, Nya Wermlands-Tidningen AB, Karlstad, media
Efva Attling, Efva Attling Stockholm AB, design
Lars Göran Blank, Jula AB, Skara, kedjeföretag, maskiner för hushåll och yrkesfolk
Anastasia Georgiadou, AB Svensk Personlig Assistans, Stockholm, omvårdnad/assistans
Torsten Jansson, New Wave Group AB, Dingle, profil- o sportkläder, gåvor, heminredning
Laurent Leksell, Elekta AB, Stockholm, medicinsk teknik
Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland, Visby, färjetrafik mm
Marianne Ränk, Einar Mattsson AB, Stockholm, fastigheter, bygg och förvaltning
Jens och Ulf Spendrup, Spendrups Bryggeri AB, Vårby, bryggeri
 

För ytterligare information kontakta
Karl Hedin, 070-644 85 65, Karl.Hedin@Hedins.se
Marianne Reuterskiöld 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se

OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök www.kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar