Kristina Levinsson och Bengt Åkesson får Näringslivsmedaljen för framstående entreprenörskap

Den 23 april 2015 tilldelas Kristina Levinsson och Bengt Åkesson ägare till Kiviks Musteri Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj.
Medaljen överlämnas av Prins Daniel vid Kungliga Patriotiska Sällskapets årshögtid på Riddarhuset.

Marie Hafström håller högtidstalet:
Civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra. 

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål med drygt 10 Mkr per år. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats. 

Motivering
Kiviks Musteri AB är ett familjeföretag med svenska äpplen i fokus. Sedan 1999 ägs och leds det av fjärde generationen, syskonen Kristina Levinsson och Bengt Åkesson.
Varumärke visualiseras med 200 000 besökare per år i äppelträdgårdarna, butik och restaurang.
Omsättningen har växt från 70 Mkr till 600 Mkr. Anställda i Sverige är 150 personer.

Kristina Levinsson och Bengt Åkesson om medaljen
- Det är en ära. Hedrande och något vi aldrig hade förväntat oss, säger Kristina Levinsson och Bengt Åkesson.

Hälsotrenden har ökat intresset för våra produkter
Kravet på närodlat har gynnat oss. Även att det öppnats ett 20-tal nya musterier. Ju fler musterier det finns, ju fler konsumenter upptäcker att det är gott och nyttigt. Det skapar ett större intresse för att ta hand om de mångfacetterade svenska äpplena. Vi har bidragit till att skapa en ny branschorganisation, säger Kristina Levinsson.
- Det är roligt att driva företag. Man måste tro på sin inriktning, stå fast vid idéerna och kämpa.
Syskonpar kan vara starka och uthålliga företagspartners, säger Bengt Åkesson.

2015 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap
Rune Andersson, Mellby Gård AB, Industrikonglomerat, Malmö
Ida Backlund, Rapuntzel of Sweden AB, Försäljning löshår, Umeå
Annica o Marie Eklund, Bolon AB, Tillverkning vävda golvbeläggningar, Ulricehamn
Anders Källsson, Erik Thun AB, Sjöfart, Flyg och livsmedel, Lidköping
Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation AB, Kundrelationstjänster, Stockholm
Leif Ryd, Ryds Glas Sverige AB, Bilglas- och planglaskedja, Kristianstad
Bengt Åkesson o Kristina Levinsson, Kiviks Musteri AB, Fruktdryckstillverkning, Kivik

Medaljerna delas ut på torsdag 23 april kl. 16.50 på Riddarhuset i Stockholm.

   
För ytterligare information kontakta 

Kristina Levinsson 0706-71 93 40, kristina.levinsson@kiviksmusteri.se och Bengt Åkesson 0705-77 19 10, bengt.akesson@kiviksmusteri.se. Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, 08-6111 264, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se  

Besök gärna www.kungligapatriotiskasallskapet.se. På torsdag kl.18.30 kommer pressbilder från ceremonin i Riddarhuset samt individuella pressreleaser att finnas tillgängliga i vårt pressrum på http://news.cision.com/se/kungliga-patriotiska-sallskapet


Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar