Laurent Leksell får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 14 april mottog Laurent Leksell, grundare och huvudägare av Elekta AB, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm. Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap. Näringslivsmedaljen delas ut av HKH Prins Carl Philip. Högtidstalare vid mötet är Fryshusets Anders Carlberg.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Laurent Leksell om medaljen
– Jag är mycket hedrad och stolt över att få Näringslivsmedaljen – att få sälla sig till den historiska skara av medaljörer som Sällskapet under århundraden har belönat för vad de gjort för Sverige. Det är stor tyngd i medaljen, liksom att få äran att gå i deras fotspår säger Laurent Leksell.

Motiveringen lyder
Laurent Leksell har byggt upp Elekta AB. Redan under studietiden på 70-talet etablerade han på fadern, professor Lars Leksells vägnar ett utvecklingsbolag. Det började växa först i mitten av 80-talet när Laurent Leksell blev VD på heltid. Sedan dess har man utvecklat produkter och kliniska lösningar, bl a den berömda strålkniven, och bidrar till att årligen fler än 500 000 patienter med cancer och andra svåra sjukdomar i hjärnan kan behandlas.
Då Laurent tog över ledningen hade företaget en omsättning på 20 milj kr och 5 anställda. Det har nu en omsättning på 8 miljarder kr och 3 000 anställda.

– Viktigast i ett företag är att man har en idé som skapar nytta i bred bemärkelse.
Man måste uppriktigt och ödmjukt ställa sig frågan om verksamheten verkligen fyller de behov som kunder, anställda, patienter och deras anhöriga har. Först då gör Elekta riktig samhällelig nytta för alla intressenter. Först då blir ett företag värdeskapande på ett hållbart sätt. Så fungerade svensk bruksindustri och andra framgångsrika företag, då som nu, säger Laurent Leksell.

Övriga mottagare 2011 är Lars Ander, Nya Wermlands-Tidningen AB, Karlstad, media
Efva Attling, Efva Attling Stockholm AB, design
Lars Göran Blank, Jula AB, Skara, kedjeföretag, maskiner för hushåll och yrkesfolk
Anastasia Georgiadou, AB Svensk Personlig Assistans, Stockholm, omvårdnad/assistans
Karl Hedin, Karl Hedin AB, Västanfors, emballage, sågverk och handelsföretag
Torsten Jansson, New Wave Group AB, Dingle, profil- o sportkläder, gåvor, heminredning
Jan-Eric Nilsson, Rederi AB Gotland, Visby, färjetrafik mm
Marianne Ränk, Einar Mattsson AB, Stockholm, fastigheter, bygg och förvaltning
Jens och Ulf Spendrup, Spendrups Bryggeri AB, Vårby, bryggeri

 
För ytterligare information kontakta
Laurent Leksell, 0708-52 02 09,
Laurent.Leksell@Elekta.com
Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646, Marianne.Reuterskiold@KungligaPatriotiskaSallskapet.se

OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök www.kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar