Max Hansson får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 9 april mottog Max Hansson, grundare och ägare av PayEx AB, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen överlämnades av Prinsessan Désirée. Högtidstalare vid mötet var författare Fredrik Sjöberg.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Max Hansson om medaljen
- Som entreprenör får man ofta gå sina egna vägar mot strömmen för att nå sina mål. Entreprenörer får sällan blommor eller medaljer under resans gång. Därför är det extra roligt när det händer. Det känns mycket, mycket bra att få den här typen av uppmärksamhet, säger Max Hansson.

Motiveringen lyder
Max Hansson har startat och under 40 år byggt upp PayEx AB. Grundaren har förblivit ensamägare. Företaget är experter på betalningslösningar. Verksamheten bedrivs i de nordiska länderna med huvudkontor på Gotland. De tre affärsområdena är Invoicers, Merchants samt Mobile och den finansiella verksamheten bedrivs i PayEx Credit AB. Bolagen har 700 Mkr i omsättning och är skuldfria. 350 anställda i Sverige av totalt 500.


- Utöver hårt arbete och ett stort engagemang har PayEx byggts med fokus på långsiktighet, kundorientering och nyfikenhet.
Jag har alltid haft kundernas bästa för ögonen, varit nyfiken och beredd att investera i nya områden inom betalningar som ger ökat kundvärde. Och motsatt så har jag inte fallit för frestelsen att ta stora risker eller öka vinst och utdelning kortsiktigt. Många bolag i finansbranschen är för giriga och undergräver sin trovärdighet. Att vara trovärdig som en säker leverantör är helt avgörande inom betalningar, säger Max Hansson.

2013 års mottagare
Torbjörn Bäck o Thomas Karlsson, GeKås Ullared AB, Ullared, detaljhandel
Fernando Di Luca, Gruppo Di Luca AB, Stockholm, livsmedel
Lisa Lindström, Doberman AB, Stockholm, design, digitala produkter
Martin Gren, Axis AB, Lund, videokameror
Max Hansson, PayEx AB, Visby, betalningstjänster
Peter Hägg, Somas Instrument AB, Säffle, regler- och avstängningsventiler
Margareta och Tommy Malmsten, M Malmsten AB, Åhus, vattensportprodukter
Gudrun Sjödén, Gudrun Sjödén AB, Stockholm, mode
Alf Tönnesson, International Masters Publishers AB, Malmö, förlagsverksamhet

För ytterligare information kontakta
Max Hansson, 070-590 10 99, max@payex.com
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar