Näringslivsmedaljen är kronan på verket!

Den 14 april delar Kungliga Patriotiska Sällskapet ut årets Näringslivsmedaljer till elva entreprenörer. Årets medaljörer mottar medaljen ur HKH Prins Carl Philips hand vid en ceremoni på Riddarhuset. Medaljörerna har genom sitt framgångsrika entreprenörskap väsentligt bidragit till utveckling av svenskt näringsliv.  

Som kronan på sitt livsverk får de Näringslivsmedaljen, dessa nutidens patrioter.

– Medaljörerna hedras och andra inspireras. Kungliga Patriotiska Sällskapet belönar med Näringslivsmedaljen goda patrioter i ordets ursprungliga bemärkelse. Människor som inte bara arbetar för egen vinning, utan även bidrar till det allmännas bästa. I detta fall genom att utveckla sina företag, skapa arbetstillfällen och utveckling av svenskt näringsliv. Näringslivsmedaljen är en viktig, symbolisk krona på medaljörernas livsverk, säger ordförande Johan Nordenfalk.

Årets medaljörer representerar de mest skilda verksamheter. Alla har under lång tid byggt upp en framgångsrik verksamhet. Vid urvalet tas hänsyn till en rad faktorer som entreprenörskap och innovation, långsiktig lönsamhet, samt utveckling till gagn för Sverige och bygden bl a genom skapande av sysselsättning. Företagen skall ägas av medaljören helt eller delvis. Förslagsställare är ledamöter i Sällskapet, med branschförankring eller kännedom om näringslivet i sin region.

Årets medaljörer är:
Lars Ander
, Nya Wermlands-Tidningen AB, Karlstad, media
Efva Attling,
Efva Attling Stockholm AB, design
Lars-Göran Blank
, Jula AB, Skara, kedjeföretag, maskiner för hushåll och yrkesfolk
Anastasia Georgiadou,
AB Svensk Personlig Assistans, Stockholm, omvårdnad/assistans
Karl Hedin,
Karl Hedin AB, Västanfors, emballage, sågverk och handelsföretag
Torsten Jansson,
New Wave Group AB, Dingle, profil- o sportkläder, gåvor, heminredning
Laurent Leksell,
Elekta AB, Stockholm, medicinsk teknik
Jan-Eric Nilsson,
Rederi AB Gotland, Visby, färjetrafik mm
Marianne Ränk
, Einar Mattsson AB, Stockholm, fastigheter, bygg och förvaltning
Jens och Ulf Spendrup
, Spendrups Bryggeri AB, Vårby, bryggeri
Personliga releaser med bilder kommer att skickas ut.

Kungliga Patriotiska Sällskapet har sedan 1700-talet främjat utvecklingen av Sverige och svenskt näringsliv.

Medaljen som delas ut –  ”Medalj för gagnerik gärning inom svensk näringsliv” – är i rent guld med gulgrönt band och kallas populärt för Näringslivsmedaljen.

Medaljerna delas ut torsdag kl 17.00 på Riddarhuset i Stockholm. Vänligen meddela deltagande. Platserna skall vara intagna kl 16.50

För ytterligare information och bilder vänligen kontakta:
Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, direkt 08-611 72 64, mobil 070-36 77 646, e-mail: marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
       Besök gärna www.kungligapatriotiskasallskapet.se för mer information och bilder.

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar