Näringslivsmedaljen kronan på entreprenörens livsverk

Publiceras tidigast 2015-04-23, kl 18.00

Näringslivsmedaljen är Kungliga Patriotiska Sällskapets hedersbevis för utomordentligt entreprenörskap. Medaljen utdelas av Prins Daniel vid det Kungliga Sällskapets årshögtid den 23 april.
Nio entreprenörer hedras vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset, med högtidstal av Marie Hafström: Civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen.

Medaljörerna har genom sitt framgångsrika entreprenörskap väsentligt bidragit till utveckling inom svenskt näringsliv.

 –  Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj är viktig – en krona på medaljörens livsverk. Företagen är ägarstyrda och ägs av medaljören helt eller delvis. Sällskapet belönar framgångsrika entreprenörer m fl för att inspirera andra och hedra medaljören, säger Johan Nordenfalk, ordförande för Kungliga Patriotiska Sällskapet.

Årets medaljörer representerar de mest skilda verksamheter, vad som förenar är att de under lång tid byggt upp en framgångsrik verksamhet. Vid urvalet, tas hänsyn till en rad faktorer som lönsamhet, innovation, värdeskapande, marknadsföring och sysselsättning.
Förslagsställare är ledamöter i Sällskapet, ofta med lokal förankring och kännedom om näringslivet i sin region.

2015 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap
Rune Andersson, Mellby Gård AB, Industrikonglomerat, Malmö
Ida Backlund, Rapuntzel of Sweden AB, Försäljning löshår, Umeå
Annica och Marie Eklund, Bolon AB, Tillverkning vävda golvbeläggningar, Ulricehamn
Anders Källsson, Erik Thun AB, Sjöfart, Flyg och livsmedel, Lidköping
Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation AB, Kundrelationstjänster, Stockholm
Leif Ryd, Ryds Glas Sverige AB, Bilglas- och planglaskedja, Kristianstad
Bengt Åkesson och Kristina Levinsson, Kiviks Musteri AB, Fruktdryckstillverkning, Kivik

Kungliga Patriotiska Sällskapet har sedan 1700-talet stött utvecklingen av svenskt näringsliv. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet bidrar till Sveriges utveckling genom bidrag på drygt 10 miljoner kr till spridning av forskning och sociala ändamål.
Medaljen som delas ut är i 18 K guld och av första storleken med gulgrönt band. Den heter Näringslivsmedalj och är belöning för gagnerik gärning inom svensk näringsliv.
Medaljerna delas ut på torsdag 23 april kl. 16.50 på Riddarhuset i Stockholm.

För ytterligare information och bilder vänligen kontakta:
Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, 08-611 72 64,070-36 77 646, marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se

Besök gärna www.kungligapatriotiskasallskapet.se. På torsdag kl.18.30 kommer pressbilder från ceremonin i Riddarhuset samt individuella pressreleaser att finnas tillgängliga i vårt pressrum på news.cision.com/se/kungliga-patriotiska-sallskapet

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar