Ny Kulturarvsmedalj till Carl Gustaf von Ehrenheim för patriotisk pionjärgärning

Kungliga Patriotiska Sällskapet har instiftat en ny medalj för bevarande av svenskt kulturarv. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth överlämnar den nyinstiftade medaljen till Carl Gustaf von Ehrenheim för hans sätt att säkra kulturmiljön vid Grönsöö slott för framtida generationer.

– Kungliga Patriotiska Sällskapets kulturarvsmedalj är ett värdefullt initiativ för att premiera insatser på kulturarvsområdet. Ansvaret för att vårda och uppmärksamma kulturarvet delas av alla, och såväl enskilda som ideella organisationer kan bidra med engagemang och kunskap, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
 
Kungliga Patriotiska Sällskapet belönar Grönsöö Kulturstiftelses instiftare.
– Carl Gustaf von Ehrenheim har på ett nytt och framsynt sätt säkerställt bevarandet av en unik, sammanhållen kulturmiljö för framtida generationer. Grönsöö är på en gång en kulturskatt och ett levande hem. Varje år får många besökare en möjlighet att på nära håll se och uppleva en viktig del av vårt lands historia. Det är betydelsefullt att miljöer som denna, där miljö och människa hålls samman, bevaras för framtiden. Så hålls vårt kulturarv levande. Det är motiveringen, säger Johan Nordenfalk, ordförande i Kungliga Patriotiska Sällskapet.
 
Medaljören om medaljen: – Jag är rörd och hedrad över den erkänsla som visas genom Kulturarvsmedaljen. När vår familj för snart 200 år sedan övertog Grönsöö var förutsättningarna för att förvalta och utveckla en gård som denna andra än i dag. Vi står ständigt inför utmaningen att förena effektiv förvaltning och kulturminnesvård, tradition och förnyelse på ett sätt som gör att slottet, jordbruket och samlingarna bevaras för framtiden och kommer många till glädje, Carl Gustaf von Ehrenheim.

Kungliga Patriotiska Sällskapet vill på detta sätt lyfta fram betydelsen av de många oegennyttiga och engagerade arbetsinsatser som enskilda, företag, församlingar och föreningar gör i syfte att bevara, utveckla och tillgängliggöra det svenska kulturarvet. Fylla det med mening, innehåll och liv.
Medaljen med kungens bild är i guld, 41 mm i diameter och bärs i gröngult band om halsen.


Kungl. Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på drygt 300 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Den ges till 10 medaljörer varje år.


Bildtexter:
Carl Gustaf Ehrenheim mottar Kulturarvsmedaljen, från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.
Den första Kulturavsmedaljören Carl Gustaf von Ehrenheim på Grönsöö, som bevaras för kommande generationer.
Foto Scanpix, Jonas Ekströmer. Bilderna är fria för media att använda, med angivande av fotograf.  

För mer information kontakta:
Marianne Reuterskiöld, Kungl. Patriotiska Sällskapet 070-3677646, 08-6117264 Eriksbergsgatan 12 A, 114 30 Stockholm
Carl Gustaf Ehrenheim, gronsoo@gronsoo.se, www.gronsoo.se, 0171-87033, 0171-87084

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar