Onsdagen den 25 april 2012 delar Kungliga Patriotiska Sällskapet ut ett 10-tal Näringslivsmedaljer till entreprenörer i Sverige.

Bland årets medaljörer, som mottar Näringslivsmedaljen ur infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds hand, finner vi medaljörer som själva byggt upp miljardföretag från grunden, såväl som medaljörer som framgångsrikt vidareutvecklat familjeföretag.

Medaljörerna har genom sitt entreprenörskap väsentligt bidragit till utveckling inom svenskt näringsliv.

Representanter för media är välkomna att närvara vid ceremonin på Riddarhuset kl. 17.00.

En mer detaljerad inbjudan och påminnelse kommer att skickas ut.

För ytterligare information kontakta


Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld 08-611 72 64, 070-36 77 646
Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar