Peter Hägg får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 9 april mottog Peter Hägg, vd och ägare av Somas Instrument AB, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen överlämnas av Prinsessan Désirée. Högtidstalare vid mötet är författare Fredrik Sjöberg.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Peter Hägg om medaljen
- Jag är överraskad och glad. Det är stort, mycket stort att som tredje generation att få den erkänslan.

Vi tillverkar ju i princip allt vi säljer. Det blir en blandning av helt olika typer av frågor. Det gör det så spännande att få utvecklas med företaget, säger Peter Hägg.

Motiveringen lyder
Peter Hägg har under nästan 20 år vidareutvecklat familjeföretaget Somas Instrument AB. Under dessa år har antalet anställda mer än dubblats och omsättningen flerdubblats. Somas, dvs Sliperi Och Mekaniska Arbeten Säffle startade farfar för besticktillverkning. Fadern ändrade inriktning till ventiler för processindustrin, dvs de cellulosa- och pappersbruk som låg vid vattendragen i Värmland. Numer tillverkas ventiler även till shippingindustrin, ång- och gasturbiner på en internationell marknad. Bolagen har idag över 322 Mkr i omsättning. Antalet anställda i Sverige är 125 anställda och 10 till finns i utlandsetableringar i Norge, Frankrike och Kina.  

- Jag lägger ned en dag i månaden på skolkontakter.

Detta för att skapa förståelse för den teknik- respektive säljkompetens vi behöver. Praktikplaster, studiebesök mm skapar ömsesidig förståelse och är långsiktiga verktyg. Tyvärr något som vissa lokala storföretag inte anser sig ha tid till. De personer som har förmågan att åka runt jorden och sälja in våra produkter är nyckeln till framgång, liksom de tekniskt kompetenta. Precis lika väsentligt är det att vara kapitalstark så att man kan investera i ny utrustning mm, när så behövs.

- Kompetens och kapital är basen för framgång.

2013 års mottagare
Torbjörn Bäck o Thomas Karlsson, GeKås Ullared AB, Ullared, detaljhandel
Fernando Di Luca, Gruppo Di Luca AB, Stockholm, livsmedel
Lisa Lindström, Doberman AB, Stockholm, design, digitala produkter
Martin Gren, Axis AB, Lund, videokameror
Max Hansson, PayEx AB, Visby, betalningstjänster
Peter Hägg, Somas Instrument AB, Säffle, regler- och avstängningsventiler
Margareta och Tommy Malmsten, M Malmsten AB, Åhus, vattensportprodukter
Gudrun Sjödén, Gudrun Sjödén AB, Stockholm, mode
Alf Tönnesson, International Masters Publishers AB, Malmö, förlagsverksamhet

För ytterligare information kontakta
Peter Hägg, 070-651 05 45, peter.hagg@somas.se
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar