Rune Andersson får Näringslivsmedaljen för framstående entreprenörskap

Den 23 april 2015 tilldelas Mellby Gårds ordförande och ägare Rune Andersson Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj.
Medaljen överlämnas av Prins Daniel vid Kungliga Patriotiska Sällskapets årshögtid på Riddarhuset.
Marie Hafström håller högtidstalet:
Civilsamhällets betydelse för samhällsutvecklingen.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat 
företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då 
Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett 
långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra. 


Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål med drygt 10 Mkr per år. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats. 

Motivering
Mellby Gård AB har vuxit till en internationell industrikoncern sedan starten med lantbruks- och hästverksamhet 1986. Idag finns 14 bolag, varav 9 helägda. Det är köpta bolag som Söderberg & Haaks traktorer, och helt nystartade som optikkedjan Smarteyes med 55 butiker och Feralco med 17 fabriker med vattenreningskemikalier för pappersindustri och reningsverk.
Bolagens omsättning har fördubblats var 5:e år sedan 1997 och omsätter 5 miljarder kr i helägda bolag och det dubbla i intressebolag, där man är dominerande ägare.

Mellby Gårds helägda bolag hade 200 anställda 1997. Idag är 1 800 anställda i helägda bolag och 10 000 inklusive intressebolag, varav ca 50 % i Sverige.


Rune Andersson om medaljen
– Jag gläder mig. Det är ett intressant och trevligt kvitto för verksamheten, vars alla bolag leds av skickliga delägare i koncernen, säger Rune Andersson.


– Grundläggande riktmärke: Bolagen måste kunna bli nr ett eller två på sin marknad.

Jag satsar aldrig om företaget inte kan bli ledande på sin marknad, säger Rune Andersson. För att skapa stordriftsfördelar behöver det ej vara en stor nisch eller ett stort företag. Man får möjlighet att ta betalt så man kan fortsätta utveckla. Vårt bolag Cale i Kista är näst störst i världen med en omsättning på 600 Mkr på den inte alltför stora marknaden parkeringsmätare. 

– Jag är civilingenjör och har ägnat mig åt att ta reda på vad kunderna vill ha, dvs åt försäljning och marknadsföring.


2015 års mottagare av Näringslivsmedaljen – för framstående entreprenörskap
Rune Andersson, Mellby Gård AB, Industrikonglomerat, Malmö
Ida Backlund, Rapuntzel of Sweden AB, Försäljning löshår, Umeå
Annica o Marie Eklund, Bolon AB, Tillverkning vävda golvbeläggningar, Ulricehamn
Anders Källsson, Erik Thun AB, Sjöfart, Flyg och livsmedel, Lidköping
Gunilla von Platen, Xzakt Kundrelation AB, Kundrelationstjänster, Stockholm
Leif Ryd, Ryds Glas Sverige AB, Bilglas- och planglaskedja, Kristianstad
Bengt Åkesson o Kristina Levinsson, Kiviks Musteri AB, Fruktdryckstillverkning, Kivik

Medaljerna delas ut på torsdag 23 april kl. 16.50 på Riddarhuset i Stockholm.

   För ytterligare information kontakta Rune Andersson, rune@mellby-gaard.se, 040 98 77 01. Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, 08-611 72 64, 070-36 77 646, marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se

Besök gärna www.kungligapatriotiskasallskapet.se. På torsdag kl.18.30 kommer pressbilder från ceremonin i Riddarhuset samt individuella pressreleaser att finnas tillgängliga i vårt pressrum på http://news.cision.com/se/kungliga-patriotiska-sallskapet.

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar