Torbjörn Lundin och Axel Bodén, Tärnsjö Garveri, tilldelas Kungliga Patriotiska sällskapets hantverksmedalj för utmärkt yrkesskicklighet

Landshövding Peter Egardt är förslagsställare och medaljerna delas ut vid en högtidlig ceremoni på residenset i Uppsala onsdag 3 september 2014 kl 12.00. Medalj för utmärkt yrkesskicklighet delas ut mycket selektivt. Medaljen är i första storleken och i silver med gröngult band. Medaljband i dessa färger har kännetecknat Kungliga Patriotiska Sällskapet alltsedan 1700-talet.

– Att idag, med tilltagande miljökrav och utländsk låglönekonkurrens, driva ett företag baserat på traditionellt hantverk är inte lätt, det kräver både uthållighet och nytänkande. Det är beundransvärt hur medaljörerna under dessa betingelser med kreativitet lyckats utveckla Tärnsjö Garveri till ett framgångsrikt företag, säger Kungliga Patriotiska Sällskapets ordförande Johan Nordenfalk.

– Att framgångsrikt kunna driva en hantverksmässig verksamhet gör Tärnsjö Garveri till en viktig symbol för traditionella småföretag. Genom nytänkande innovativa lösningar utvecklar Axel och Torbjörn företaget och expanderar till nya marknader, säger Peter Egardt, landshövding Uppsala län.

Tärnsjö Garveri använder sig, som i gamla tider, av bark i garvningen. Det enda renodlat vegetabiliska av Europas och ett av 8 kvarvarande garverier i Skandinavien. Hundra år tillbaka fanns 800 garverier i Sverige. Idag finns bara 3 kvar.

Man garvar hudar som kommer ifrån nötkreatur. Merparten av hudarna levereras från slakterier inom en 10-milsradie från garveriet. Lädret går bland annat till egentillverkade hästdetaljer och smålädervaror som man säljer i eget varumärke, legoproduktion av möbeldetaljer till Skandinaviska möbelföretag och till andra externa läderprodukttillverkare. Merparten av lädret som tillverkas säljs till företag som H&M’s Conscious line, exklusiva cykelsadlar, möbler och klockarmband. Arkitekter använder sig ofta av Tärnsjös läder bland annat i inredningsprodukter såsom till bordsytor och ledstänger i Riksdagens plenisal, väggpaneler och lädersoffor i hotell och restauranger.

I Tärnsjö utbildas också 8-9 sadelmakare per år, som den enda yrkeshögskolan i norra Europa. Detta görs inom Stiftelsen Sadelmakeriskolan och utbildningen är på 3 år.

– Vi får ofta höra att i en tid med brist på goda belöningssystem är medaljer en viktig uppmuntran samt en inspiration för andra, säger Johan Nordenfalk.

– Det är hedersamt och känns väldigt fint att bli ihågkommen för det man ägnat sitt yrkesverksamma liv åt. Företagets flexibilitet med både garveri och sadelmakeri och vår anpassning till dagens miljökrav gör att vi trots höga lönekostnader kan konkurrera med Asien och Sydamerika, säger Torbjörn Lundin, tidigare VD från 1990. En post som Axel Bodén nu tagit över efter många år i företaget.

– Det är glädjande och roligt att bli synliggjord med en medalj. Vi är rätt ensamma om att enbart garva vegetabiliskt, säger Axel Bodén. Denna vår nisch att framställa ett genuint och miljöriktigt, hållbart läder har gjort att vi fortfarande är i business. Sedan 1988 har vi inte använt oss av krom i produktionen, vilket de flesta andra garverier i världen gör.

För ytterligare information om medaljen:
Torbjörn Lundin 070-662 01 99, Axel Bodén 070-854 17 27, Tärnsjö garveri.
Marianne Reuterskiöld, 070-367 74 64, marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se, Kungl. Patriotiska Sällskapet.

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar