Gad Rausings pris på en miljon kronor till mångsidig professor i antropologi

Kungl. Vitterhetsakademiens förnämligaste pris, Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning går i år till antropologen Kirsten Blinkenberg Hastrup, Köpenhamn.

Årets Gad Rausingpris går till antropologen professor Kirsten Blinkenberg Hastrup, Köpenhamn. Priset på en miljon kronor får hon för sina gränsöverskridande forskningsinsatser med inriktning på relationen mellan människa, samhälle och miljö. Hennes forskning har tagit avstamp i främst nordiska och arktiska trakter med Islands och Grönlands historia och kultur i fokus.

– Gad Rausings pris är ett av de mest prestigefulla och största pris som delas ut i Norden. Det är dessutom ett av få pris som uppmärksammar humanistisk forskning. Jag är förstås mycket glad över utmärkelsen, det är en stor ära, säger Kirsten Blinkenberg Hastrup.

Kirsten Blinkenberg Hastrup har en imponerande meritförteckning, men att få Gad Rausings pris var inget hon räknat med.

– Jag är både överväldigad och överraskad över att ha fått detta pris. Man tror helt enkelt inte att en så förnäm utmärkelse kan tillfalla en själv. Vad jag ska göra med prissumman har jag ännu inte bestämt, den öppnar ju helt klart för ett antal nya möjligheter.

Årets priser och medaljer

Gad Rausings pris och ett flertal andra priser och medaljer kommer att delas ut av H. M. Konungen i samband med Kungl. Vitterhetsakademins årshögtid i Riddarhussalen den 20 mars 2012.

Den finaste, Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande, går till docent Sten Rentzhog.  Rentzhog får medaljen för sin roll som idérik förnyare av museiverksamheten och som drivande kraft inom kulturarvsområdet.

Årets Uno Lindgrens pris går till professor em. Sigbrit Swahn, Uppsala, för att med forskning och litteraturkritik utmärkt av lärdom och skarpsinne, ha främjat svensk-franska kulturkontakter.  Prissumman är 50 000 kr.

Pris till engagerad lärare i Uppsala

Årets pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet, i år inriktat mot ämnesområdet moderna språk utom svenska, går till gymnasielärare Cecilia Ringmar på Rosendalsgymnasiet i Uppsala. Ringmar får priset för sitt djupa engagemang för såväl det spanska språket som för att hon breddar elevernas insikter och kunskaper utöver de språkliga samt stärker deras personliga utveckling.

Prissumman är 50 000 kr samt 20 000 kr till skolans bibliotek.

Samtliga pristagare och medaljörer 2012 finns på bifogade faktablad.

Foton från årshögtid och prisutdelning, se vitterhetsakad.se

För ytterligare information, kontakta:

Mona Holmfors, pressansvarig, tel: 070 – 583 38 11

Erik Norberg, Kungl. Vitterhetsakademien, tel: 08 - 440 42 81

www.vitterhetsakad.se