Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

1 januari - 30 september 1999 delårsrapport ¤ Resultat efter skatt för perioden uppgår till 255 (80) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 13,74 kr. ¤ Driftsöverskottet uppgick till 304 (145) Mkr. ¤ Under perioden har fastigheter avyttrats för 836 Mkr med ett resultat om 107 Mkr. ¤ Under perioden har fastigheter förvärvats för 1.758 Mkr. ¤ Genom köp och försäljningar har direktavkastningen i fastighetsportföljen ökat från 8,0 % till 8,2 %. ¤ Tidigare prognos om resultat efter skatt om 260 Mkr höjs - ny prognos 270 Mkr, vilket med gällande utdelningspolicy indikerar en utdelning om minst 7,30 kronor per aktie. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00470/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar