Kungsleden byter ägare och strategi

Kungsleden byter ägare och strategi Kungsleden AB förvärvas av ett tiotal främst institutionella investerare genom en sk private placement, arrangerad av Nordiska Fondkommission AB. Säljare är Agilia Holding AB, ett systerbolag till Vasakronan AB, vars uppgift är att avveckla Securums kvarvarande fastighetsrelaterade tillgångar. Köpeskillingen uppgår till 441 Mkr. Kungsleden kommer att inrikta sin verksamhet mot köp, förvaltning, strukturering och försäljning av fastigheter utanför storstadsområdena. Den svenska fastighetsmarknaden präglas alltmer av geografisk eller kategorimässig renodling. Kungsleden, som har stor erfarenhet av fastighetsaffärer på mindre orter genom sitt tidigare avvecklingsuppdrag i Retriva- och Securumkoncernerna, ser betydande affärsmöjligheter i att utnyttja denna marknadssituation i bolagets nya verksamhetsinriktning. Kungsleden kommer, med bas i det existerande beståndet och genom förvärv, att fortsätta inriktningen mot köp, förvaltning, strukturering och försäljning av fastigheter utanför de attraktiva storstadsområdena. Målet är att hålla en stabil och hög direktavkastning i den totala fastighetsportföljen. - Vi ser betydande utvecklingsmöjligheter för Kungsleden med den nya strategin, genom att offensivt använda vår transaktionserfarenhet och organisation. Med vår lokala marknadsposition och kunskap om fastighetsmarknaden utanför storstadsregionerna har vi goda förutsättningar att skapa en långsiktigt hög avkastning, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden, i en kommentar. Kungsleden har under de senaste två åren genomfört försäljningar av 760 fastigheter till ett värde av 4,4 miljarder kronor. Kungsleden har för närvarande ett fastighetsbestånd omfattande 446 fastigheter i 120 kommuner med ett bokfört värde på cirka 2 miljarder kronor. Bland de nya ägarna återfinns bl a SPP, Femte AP-fonden och Investment AB Bure. Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj bestod den 31 december 1998 av 615 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 4,3 miljarder kronor i totalt 186 kommuner huvudsakligen i Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholms Fondbörs sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/18/19990421BIT00040/bit0001.doc

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar