Kungsleden förvärvar tre industri- och lagerfastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar i tre separata affärer industri- och lagerfastigheter i Gävle, Motala och Österåker för sammanlagt 144 Mkr.

Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 28 000 kvm medan det totala hyresvärdet uppgår till knappt 14 Mkr. De största hyresgästerna är TermoRegulator och ByggMax. Direktavkastningen beräknas till i snitt 7,5 procent för de tre fastigheterna.

Tillträde för samtliga fastigheter sker under hösten.

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar