Kungsleden förvärvar två äldreboenden i Tyskland

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar två äldreboendefastigheter i tyska Bocholt, cirka 7 mil norr om Düsseldorf, för knappt 140 Mkr (14,7 MEUR), inklusive transaktionskostnader.

Fastigheterna, som är byggda 2002 respektive 2004, har drygt 6 300 kvm uthyrningsbar yta och plats för 150 boende. Hyresvärdet uppgår till knappt 10 Mkr (1,0 MEUR), medan direktavkastningen beräknas till 6,7 procent.

Äldreboendena drivs av Azurit-Rohr GmbH, som har äldreboendeverksamhet över hela Tyskland. Hyresavtalen med Azurit-Rohr är tecknade på 20 respektive 22 år för de båda fastigheterna.

”Förvärvet är ytterligare ett steg på vägen i vår satsning på äldreboenden i Tyskland. Fastigheterna uppfyller väl våra investeringskriterier och de långa avtalen skapar en långsiktigt hög och stabil avkastning”, säger Kungsledens vd Thomas Erséus i en kommentar.

Tillträde beräknas ske den 19 oktober.

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar