Kungsleden håller kapitalmarknadsdag 1 september

Pressmeddelande 2009-06-17

Kungsleden AB (publ) inbjuder kapitalförvaltare, analytiker och journalister till en kapitalmarknadsdag den 1 september. Syftet är att närmare presentera koncernens verksamhet och finansiella utveckling, samt ge en fördjupning inom publika fastigheter. Under augusti kommer en inbjudan sändas ut med ytterligare detaljer om dagen samt anmälningsuppgifter. Välkomna! Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2009 kl. 14.15.

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar