Kungsleden höjer prognosen för 1998

Kungsleden höjer prognosen för 1998 Fastighetsbolaget Kungsleden prognostiserar ett resultat för verksamhetsåret 1998 överstigande 150 Mkr. Kungsleden prognostiserar ett resultat för helåret 1998 överstigande 150 Mkr, före värdejustering av fastighetsportföljen. Tidigare prognos, som angavs i samband med förvärvet från FöreningsSparbanken i juni i år, löd på 99 Mkr. Det är reavinster från fastighetsförsäljningar och ett förbättrat finansnetto som väntas lyfta resultatet. Styrelsen har fastställt en utdelningspolicy för Kungsleden där målet är en utdelning om 50 procent av resultatet efter skatt. - Vårt starka resultat och tydliga utdelningspolicy förbättrar förutsättningarna för den planerade marknadsnoteringen, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, 070-690 6550 Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 05, 070-690 6565 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Detta innebär att verksamheten för närvarande främst är fokuserad till områden utanför de svenska storstadsregionerna. Beståndet utvecklas genom att Kungsleden aktivt deltar i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår. Kungsledens fastighetsportfölj består av 638 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 4,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 192 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19990420BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/11/19990420BIT00330/bit0002.pdf

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar