Kungsleden investerar i äldreboenden i Tyskland

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har tecknat ett samarbetsavtal med tyska Merkur Development om uppförande av fem äldreboenden i Tyskland. Den totala investeringen inklusive transaktionskostnader kommer att uppgå till cirka 519 Mkr (57 MEUR), och direktavkastningen beräknas till 6,75 procent.

Fastigheterna drivs av AWO, en av Tysklands största allmännyttiga operatörer med cirka 700 äldreboenden i Tyskland. Hyresavtalen med AWO är tecknade på 25 år med ett hyresvärde på cirka 35,3 Mkr (3,9 MEUR). Tillträde är beräknat till den 1 januari 2009.

Fastigheternas uthyrningsbara yta kommer att uppgå till cirka 26 000 kvm. Fyra av fastigheterna är belägna i närheten av Frankfurt am Main och en fastighet i närheten Stuttgart.

”Det är första gången som AWO ingår en affär i den här storleken med en privat aktör som Kungsleden vilket gör affären unik i sig. Fastigheterna uppfyller våra investeringskriterier väl och de långa avtalen skapar en långsiktig och stabil avkastning”, säger Thomas Erséus i en kommentar.

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar