Kungsleden köper

Kungsleden köper Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 22 fastigheter för sammanlagt 395 Mkr inkl. förvärvskostnader. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 107.000 kvm. Större delen, ca 300 Mkr, av bestånden ligger i Malmö och utgörs av kontors- och lagerfastigheter vid Jägersro och Fosie. Övriga fastigheter ligger i Göteborg och Västerås. Den initiala direktavkastningen efter fastighetsadministration överstiger bolagets mål om 8,5 %. Säljare är Skandia och Fastighetsrenting. Huvuddelen av fastigheterna tillträds den 1 februari 2002. "Bestånden som är av god kvalitet stärker vår ställning i Malmö samtidigt som flera av fastigheterna är lämpliga för vidareförsäljning" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av ca 400 fastigheter med ett bokfört värde på knappt 9 miljarder kronor. Beståndet finns i ca 130 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00190/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00190/bit0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/06/20011206BIT00190/bit0001.xls Bilaga

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.