Kungsleden köper

Kungsleden köper Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 45 fastigheter i Malmö och Helsingborg för totalt 2,2 miljarder kronor från Drott. Fastighetsvärdet fördelar sig med 1,6 miljarder i Malmö och 0,6 miljarder i Helsingborg. Fastighetsportföljen omfattar 201 tkvm varav 193 tkvm är kommersiellt. Driftöverskottet uppgår till 175 Mkr med dagens vakansgrad om cirka 7 procent. Fastigheterna tillträds den 30 december 2003, då full betalning erläggs med undantag för 350 Mkr, som erläggs successivt under 2004. - Förvärvet passar väl in i vår affärsidé med hög och stabil avkastning och hög likviditet. Ett annat sätt att uttrycka det är att fastigheterna är intressanta både att äga och förvalta eller för att generera nya affärer. Över ¾ av portföljen ligger i mycket centrala lägen i Malmö och Helsingborg och sammantaget ger affären isolerat ett resultattillskott före skatt om cirka 70 Mkr på årsbasis, säger Jens Engwall, Kungsledens VD i en kommentar För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, VVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 418 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 117 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00020/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00020/wkr0003.xls Bilaga

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.