Kungsleden köper!

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar via bolag äldreboendefastigheterna Norrköping Konstantinopel 6 och Göteborg Näset 130:1 av Skandrenting AB och äldreboendefastigheten Arlöv 11:294 av Erik Thun AB för en total köpeskilling, inklusive omkostnader, om 228 Mkr.

Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår till 15 500 kvm. Beräknad direktavkastning uppgår till 7,9 %. De totala hyresintäkterna inklusive räntebidrag uppgår till 23,1 Mkr. 64 % av hyresintäkterna har en kommunal motpart och genomsnittlig hyrestid uppgår till 10 år.

"Ett förvärv av tre moderna äldreboendefastigheter på långa hyreskontrakt som passar väl in i vår äldreboendeportfölj", säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden AB (publ) tfn 08-503 052 06, mobil 070 – 690 65 65
Göran Linder, chef affärsområde Äldreboende Kungsleden, tfn 08-503 052 07, mobil 070-690 65

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar