Kungsleden köper fastighet i Bromma

Kungsleden köper fastighet i Bromma Kungsleden förvärvar knappt 6.200 kvadratmeter kommersiella ytor i Bromma. Kungsleden Holding AB (publ) har tecknat avtal med Fastighetsbolaget Saltsjöqvarn AB om förvärv av fastigheten Betongblandaren 3 med adress Gårdsfogdevägen 16 i Bromma. Fastigheten omfattar knappt 6.200 kvadratmeter kommersiella ytor och är fullt uthyrd. De årliga hyresintäkterna uppgår till ca 4,1 Mkr. Köpeskillingen är 30 Mkr. Kungsleden förvärvade nyligen FöreningsSparbankens rörelsefastigheter samt fastigheten Överkikaren 19, Guldgränd 5 i Stockholm, från Pandox. Inklusive dessa förvärv omfattar Kungsledens bestånd cirka 660 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde om cirka 4 miljarder kronor. Kungsleden undersöker möjligheterna för en börsnotering under hösten 1998. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tel 08 - 701 5963, mobil 070 - 690 6550 Kungsleden AB är ett fastighetsbolag inriktat på köp, förvaltning, strukturering och försäljning av fastigheter utanför storstadsområdena. Bolaget förvärvades i slutet av 1997 av ett tiotal institutionella placerare. Till de nya ägarna hör SPP, Femte AP-fonden och Investment AB Bure. Kungsleden har efter förvärvet ett fastighetsbestånd omfattande 660 fastigheter med ett bokfört värde på cirka 4 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/06/03/19990420BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/06/03/19990420BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar