Kungsleden namn- och adressändrar

Kungsleden namn- och adressändrar Fastighetsbolaget Kungsleden Holding AB (publ) byter namn till Kungsleden AB (publ). Beslut om detta fattades i dag vid en extra bolagsstämma. Samtidigt namnändras Kungsleden AB till Kungsleden Fastighets AB. Från och med måndagen den 12 oktober har Kungsledens huvudkontor och Regionkontor Öst ny adress och nya telefon- och faxnummer. Från och med den 12 oktober 1998: Kungsleden AB Guldgränd 5 Box 704 14 107 25 Stockholm Tel 08 - 503 052 00 Fax 08 - 503 052 01 Kungsleden Regionkontor Öst Guldgränd 5 Box 704 14 107 25 Stockholm Tel 08 - 503 052 00 Fax 08 - 503 052 01 För ytterligare information, kontakta: Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 701 5967, 070 - 690 6565 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Detta innebär att verksamheten för närvarande främst är fokuserad till områden utanför de svenska storstadsregionerna. Beståndet utvecklas genom att Kungsleden aktivt deltar i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår. Kungsledens fastighetsportfölj består av 645 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 4,2 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 185 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/07/19990420BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/07/19990420BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar