Kungsleden säljer

Pressmeddelande
2004-12-20

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har i tre separata affärer sålt fastigheterna Helsingborg Fiskaren 40, Malmö Lejonet 2 samt Falköping Rådmannen 1-3 för totalt 171 MSEK med en vinst om 20 MSEK.

Fiskaren 40 är en bostads- och butiksfastighet i centrala Helsingborg med en yta om 1.700 kvm och ett hyresvärde om knappt 2 MSEK.

Lejonet 2 är en kontors- och restaurangfastighet belägen på Lilla Torg i Malmö med en yta om knappt 6.000 kvm.

Rådmannen 1-3 är en butiks-/kontors- och bostadsfastighet i centrala Falköping med en yta på 6.800 kvm och ett hyresvärde om ca 5 MSEK.

Avkastningen på köpeskillingen uppgår till ca 6,1 %.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar