Kungsleden säljer 14.400 kvadratmeter i Linköping

Kungsleden säljer 14.400 kvadratmeter i Linköping Fastighetsbolaget Kungsleden har träffat avtal om att sälja en fastighet i Mjärdevi Science Park utanför Linköping för 85 Mkr. Reavinsten uppgår till 33 Mkr. Köpare av fastigheten Kollegium i Mjärdevi Science Park utanför Linköping är ett konsortium bestående av IFS och Henningssons Affärsfastigheter. Köpeskillingen uppgår till 85 Mkr och ger en reavinst om 33 Mkr. Fastigheten innehåller drygt 14.400 kvadratmeter kommersiella lokaler. Bruttohyran uppgår till 8,3 Mkr. - Vi omprövar kontinuerligt de befintliga innehaven i portföljen utifrån Kungsledens affärsidé, som innebär en fokusering på högavkastande fastigheter, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, 070-690 6550 Johan Risberg, ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 05, 070-690 6565 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Detta innebär att verksamheten för närvarande främst är fokuserad till områden utanför de svenska storstadsregionerna. Beståndet utvecklas genom att Kungsleden aktivt deltar i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår. Kungsledens fastighetsportfölj består av 638 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 4,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 192 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19990420BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/04/19990420BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar