Kungsleden säljer fastigheter för 1 700 Mkr i Karlstad, Gävle, Västerås och Norrland

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 97 fastigheter i Karlstad, Västerås, Köping, Kumla, Gävle, Piteå, Skellefteå och Sundsvall. Köpare är Klövern och Diös. Försäljningspriset är 1 700 Mkr vilket är ca 300 Mkr över anskaffningsvärdet. Beloppet ingår i Kungsledens utdelningsgrundande resultat för 2007 och redovisas under kvartal 3. Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om ca 340 000 kvm innehållande till största delen kontor och industri/lager. Fastighetsportföljen har ett hyresvärde om drygt 222 Mkr.

Tillträde sker den 3 september 2007.

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Dokument & länkar